واکنش جان کری به گزارشِ آزادی‌های دینی در سال ۲۰۱۲

به گزارش دین‌آنلاین و به نقل از  وکاله انباء وزیر امورخارجیه  ی امریکا جان کری امروز از افشای گزارش  خارجی امریکایی درمورد ازادی های دینی درسال 2012پرده برداشت او اشاره داشت که  آزادی انجام عمل مذهبی و باور یا عدم باور، یا تغییر مذهب یک حق برای همه مردم از بدو تولد است و تحت قوانین بین المللی قرار می گیرد

جان کری درکلماتش امروز به این مناسب گفت همانا  آزادی مذهب یک اولویت برای رئیس جمهوری آمریکا، باراک اوباما است که برای وزیر خارجه هم دراولویت است ، او همچنین بیان کرد که آزادی مذهبی بخشی از تعامل دیپلماتیک جهانی از ایالات متحده امریکا است .

 

وزیر امورخارجه ی آمریکا گفت محتوای این گزارش عبارت  از افکار قبول شده برا ی ازادی دینی درعالم است که لزوماً، آن را برخی از نزدیک ترین دوستان و حتی برخی از کشورهای که به دنبال برقراری روابط نزدیک با آنها .. به منظور ایجاد پیشرفت هستیم ان را درک می کنند، با اینکه می دانیم که ممکن است احساس ناراحتی  شود.

 

کری تاکید کرد  کشورهایی که آزادی مذهبی راتهدید یا تضعیف  می کنند، ثبات آزادی دینی راتهدید می کند .. و شرح آن را به دیگران نیز  اخلاقی دانست وهچنان تاکید کرد که  تهدیدویاتضعیف آزادی مذهبی را یک نگرانی امنیتی برای ایالات متحده  دانست.

 

او اشاره کرد که این گزارش، با مشارکت روحانیون و سازمان های مذهبی و روزنامه نگاران تنظیم شده است  واین گزارش  که سوء استفاده ها و خشونت در کشور دیکتاتوری وهمچنین دموکراتیک راتوضیح می دهد و این نگاه براین اساس پایه ریزی شده است که ادامه حکومت ها باید با زندانی وشکنجه ویا حتی کشتن مردم  می باشدکه این بنا در اثر اعتقاد به مسایل دینی می باشد.

 

جان کری توضیح دادکه حکومت ها در بسیاری ازاماکن  بخاطر خشونت، حمایت  مردمی و اقلیت ها را ازدست داده است ، اوخاطر نشان کردبه این که این گزارش شناسایی مشکلات جهانی در زمینه تبعیض و خشونت علیه گروه های مذهبی، از جمله بهائیان، بودایی ها، هندوها، یهودیان و مسیحیان، مسلمانان و سیک ها رامعین می کند.

 

او اشاره کرد که یکی از روندهای نگران کننده مطرح شده در گزارش ،رشد بی رویه ی احساسات ضد یهودی است، و در این زمینه، کری اعلام کرد انتصاب ایراک فورمن  به عنوان مسئول ناظر  بر احساسات ضد یهودی می باشد

 

او جهت دیگری که آزار دهنده نیز می‌باشد را در سخنان خود گنجاند: استفاده از  قوانین زیادی حول کفر و الحاد وضع شدند ، اوبیان کردکه هدف از این قوانین برای سرکوب  اختلافات سیاسی است، و  چنین قوانینی آزادی های اساسی بیان و مذهب را نقص می کند، پس باید این قوانین برداشته شود.

 

کری تاکید کرد که مردم کشورش  تمایل دارند اعمال مذهبی خود را بدون ترس از حیاتشان انجام می دهند، او اشاره کردبخاطر همین ماباید بر رهبران ومسئولین کشورها به طور اشکارا فشار بیاوریم که به  طور جدی از ازادی اعتقاد وتسامح دینی حما یت شود وی افزود: “به همین دلیل، من از همه دولتها، از جمله کسانی  که ذکر شده در این گزارش  می خواهم به منظور اقدامات تضمین شده نسبت به این آزادی اتخاذکنند.

 

جان کری اشاره کرد که این گزارش  چالش های مقابل آزادی مذهبی و محدود کردن آزادی انسان را توضیح می دهد،او اشاره داشت که روند تاریخی به ما نشان می دهد اینکه مردم با هم افکارشان را تبادل کنند وبه دنبال معلومات دیگران باشندوبایکدیگرارتباط داشته باشندو اینکه نقض آزادی ها را لغو کنند طول تاریخ نشان داده است که آسان نیست.

 

او توضیح داد که اگر چه چالش های پیش روی آزادی مذهبی وجود دارد، اما باوجوداین چالشها  برای رسیدن به این آزادی در جهان خوش بین هستیم، زیرا در حال حاضر پتانسیل بیشتری برای محاسبات وجود دارد.

 

منبع
به گزارش دین‌آنلاین و به نقل از  وکاله انباء وزیر امورخارجیه  ی امریکا جان کری امروز از افشای گزارش  خارجی امریکایی درمورد ازادی های دینی درسال 2012پرده برداشت او اشاره داشت که  آزادی انجام عمل مذهبی و باور یا عدم باور، یا تغییر مذهب یک حق برای همه مردم از بدو تولد است و تحت قوانین بین المللی قرار می گیرد

مطالب مرتبط
درج دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.