دین‌پژوهی تجربی به چاپ رسید

کتاب دین‌پژوهی تجربی با تلاش محمدرضا طالبان از سوی پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی وابسته به مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی به بازار کتاب ارائه شد.

 

به گزارش خبرگزاری رسا، این کتاب از «مقدمه»، «تبیین اعمال مذهبی: مدلی نظری و آزمونی تجربی»، «ارزیابی تجربی تئوری محرومیت در تبیین دین‌داری»، «آزمون بین سیستمی تئوری محرومیت در ایران»، «برازش تجربی مدل‌های مفهومی ـ ساختاری از دین‌داری»، «خانواده؛ دانشگاه و جامعه‌پذیری مذهبی»، «تعهد مذهبی و تعلق سیاسی»، «افول دین‌داری و معنویت در ایران: توهم یا واقعیت»، «بررسی سهم عوامل جامعه‌پذیری در گرایش نوجوانان به نماز»، «دین، کنترل اجتماعی و کج‌روی»، «همبستگی متعارف دین‌داری با بزهکاری» و «ارزیابی تجربی مدل دین‌داری گلاک و استارک» گردآوری شده است.

 

 این کتاب مقالاتی در حوزه دین‌پژوهی تجربی با رویکردی جامعه شناسانه و با هدف شناخت برخی جنبه‌های حیات دینی در جامعه ایران است که بر پایه چهار پژوهش پیمایشی انجام گرفته توسط نگارنده در طول بیش از ده سال به رشته تحریر درآمده است.

 

گفتنی است، کتاب دین پژوهی تجربی با تلاش محمدرضا طالبان در 270 صفحه و با شمارگان 1000 نسخه و به قیمت 16000 تومان، از سوی پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی وابسته به مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی به بازار کتاب عرضه شده است.

 
کتاب دین‌پژوهی تجربی با تلاش محمدرضا طالبان از سوی پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی وابسته به مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی به بازار کتاب ارائه شد.

مطالب مرتبط
درج دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.