عذرخواهی مدرسه ای در انگلیس از ارائه گوشت خوک

یک مدرسه در انگلیس پس از آنکه از گوشت غیر حلال در غذای دانش آموزان خود استفاده کرد، مجبور به عذر خواهی از دانش آموزان مسلمان شد.

به گزارش New York Daily News  مسئولین این مدرسه در حالی که شماری از دانش آموزان شان مسلمان هستند در وعده غذایی آنها از گوشت خوک که در اسلام حرام دانسته شده استفاده کردند.
در پی این اقدام یکی از معلمان مسلمان این مدرسه با آگاهی یافتن از این اقدام یکی از روزنامه های محلی را از این اقدام مدرسه آگاه و موضوع را به گوش مسئولین آموزش انگلیس رساند.
مسئولین انگلیسی نیز این مدرسه را ملزم به عذرخواهی از دانش اموزان و معلمان مسلمان کردند.
مدیران این مدرسه با خطای فردی دانستن این موضوع ضمن عذرخواهی از دانش آموزان مسلمان اظهار داشتند فرد خاطی را تنبیه و از تکرار این گونه اشتباهات جلوگیری خواهند کرد.  
 
یک مدرسه در انگلیس پس از آنکه از گوشت غیر حلال در غذای دانش آموزان خود استفاده کرد، مجبور به عذر خواهی از دانش آموزان مسلمان شد.

مطالب مرتبط
درج دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.