منع فروش مشروبات الکلی به کودکان زیر هجده سال در هلند و بلژیک

منع فروش هر نوع مشروبات الکلی به کودکان زیر هجده سال در هلند که از سال آینده معتبر خواهد بود، بلژیک را نیز به اقدامی مشابه سوق داد.

حکومت بلژیک که در حال حاضر فروش هر نوع مشروبات الکلی را به کودکان زیر شانزده سال و مشروبات الکلی تقطیر شده به کودکان گروه بین شانزده و هجده سال را ممنوع اعلام کرده، پیرامون دو پیشنهاد بررسی هایی انجام می‌دهد؛ حکومت فدرال بلژیک، یا مانند هلند الکل را برای کودکان زیر هجده سال منع خواهد کرد یا میزان الکل مشروبات مجاز برای کودکان بین شانزده و هجده سال را کاهش خواهد داد.

لایحه پیشنهادی مربوط منع فروش مشروبات الکلی به کودکان زیر هجده سال که از مدت ها قبل در هلند مورد بحث بوده، بعد از مجلس نمایندگان به عنوان جناح فرعی پارلمان در سنای اینکشور نیز تأیید شد.

در نوزده کشور از ۲۷ عضو اتحادیه اروپا، فروش هر نوع مشروبات الکلی به کودکان زیر هجده سال، در یونان به کودکان زیر هفده سال و در دیگر هفت کشور ازجمله بلژیک نیز به کودکان زیر شانزده سال ممنوع است.
منع فروش هر نوع مشروبات الکلی به کودکان زیر هجده سال در هلند که از سال آینده معتبر خواهد بود، بلژیک را نیز به اقدامی مشابه سوق داد.

مطالب مرتبط
درج دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.