دانشجویان مسلمان در آمریکا با یکدیگر عقد اخوت بستند

دانشجویان مسلمان دانشگاه تگزاس آمریکا برای اولین بار در این کشور با یکدیگر عقد اخوت بستند.

دانشجویان مسلمان دانشگاه تگزاس آمریکا برای نخستین بار در این کشور با یکدیگر عقد اخوت بستند.

 

علی محمود، مدیر یک گروه دانشجویی اسلامی که مبتکر این طرح بوده است در این ارتباط می گوید: هدف اولیه از خواندن عقد اخوت میان دانشجویان مسلمان متحد ساختن آنها با یکدیگر است.

 

به گزارش رسا، علی محمود می گوید که چندی پیش به لزوم ایجاد گروه هایی برای دانشجویان مسلمان امروزی که امکان سازگار ساختن زندگی اجتماعی و ارزش های اسلامی را به آنان بدهد پی برده و در نتیجه به فکر گروهی از دانشجویان مسلمان و خواندن عقد اخوت میان آنان افتاده است.

 

وی اظهار امیدواری کرد که این دانشجویان بتوانند علاوه بر یکدیگر به خانواده های خود و همچنین سایر اعضای جامعه آمریکا نیز خدمات مفیدی ارائه کنند.

 

وی در پاسخ به این سوال که آیا خواندن عقد اخوت میان اعضای یک گروه با سبک زندگی امروزی تطابق دارد یا خیر، گفت: بله، ارزش های بنیادینی وجود دارند که در طول زمان و مکان تغییر نمی کنند اما مسلمانان می توانند با انعطاف پذیری از آنها استفاده کنند.

 

علی محمود گفت: یکی از چالش های هیجان انگیز ما به عنوان جوانان مسلمان در آمریکا این است که به بقیه نشان دهیم که چگونه اسلام با آمریکای قرن بیست و یکم سازگاری دارد.
دانشجویان مسلمان دانشگاه تگزاس آمریکا برای اولین بار در این کشور با یکدیگر عقد اخوت بستند.

مطالب مرتبط
درج دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.