الاکلنگ قانون ممنوعیت حجاب در مدارس سوئیس

طرح ممنوعیت حجاب در مدارس دولتی سوئیس در حالی بیان شده است که دادگاه فدرال همچنان آن را غیر منطقی دانسته و رد می کند.

دادگاه فدرال سوئیس برآورد کرد که مقامات شهرستان « تورگووی» در شمال این کشور تصمیم نا به جایی در ممنوعیت پوشش اسلامی و یا به همراه داشتن نمادهای دینی در مدارس دولتی اتخاذ کرده است.

به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از «خبرگزاری فرانسه»، دادگاه فدرال به عنوان عالی ترین مقام قضایی سوئیس در بیانیه ای اعلام کرد: شورای عالی شهرستان « تورگووی» از حقوق سیاسی شهروندان تخطی نکرده است ، اما با نشانه رفتن حجاب و نشانه های اسلامی تنها این دین را مورد هدف قرار داده است و تبعیض نژادی را علیه مسلمانان اعمال کرده است.

براساس قوانین دموکراتیک مستقیم در سوئیس شهروندان می توانند نشانه های دینی را در ملاء عام به همراه داشته باشند.

در این باره «توگووی» به طور خودمختار پوشش حجاب و به همراه داشتن نشانه هایی که روی آن تبلیغات اسلامی از جمله آیات نوشته شده باشد را در مدارس عمومی ممنوع کرده است.

از آنجایی که این منطقه تنها دین اسلام را تحت فشار قرار داده است بر همین اساس مغایر با قوانین تعریف شده فدرال سوئیس است.
طرح ممنوعیت حجاب در مدارس دولتی سوئیس در حالی بیان شده است که دادگاه فدرال همچنان آن را غیر منطقی دانسته و رد می کند.

مطالب مرتبط
درج دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.