اسرائیل هنوز در حال تشکیل شدن است

با آنکه سال ها از آغاز شکل گیری اسرائیل با استفاده از مهاجرت یهودیان سایر کشورها به فلسطین می گذرد اما این روند هنوز ادامه دارد.

به گزارش سرویس انگلیسی سایت جهان ادیان به نقل از سایت تایمز اسرائیل دولت این کشور هنوز هم طرح انتقال اتباع یهودی دیگر کشورها به اسرائیل را دنبال می کند که آخرین نمونه آن انتقال یهودیان اتیوپی به این کشور بوده است.
در این طرح که به عملیات بال های کبوتر موسوم است اخیرا 450 یهودی از اتیوپی به اسرائیل منتقل شده اند. شمار یهودیان اتیوپیایی که تا به حال به این طرح پیوسته و به اسرائیل آمده اند به 7500 نفر رسیده است.
این یهودیان که به فلاش مورا مشهور هستند در قرن نوزدهم به دلیل ترس از انزوای اجتماعی و کشته شدن خود را مسیحی وانمود می کردند اما جامعه ای بزرگ از یهودیان افریقا را تشکیل می دادند.
با وجود مهاجرت این عده هنوز هم حدود 12000 یهودی در اتیوپی باقی مانده اند که به گفته مقامات اسرائیل قرار است این افراد هم در آینده به این کشور منتقل شوند.
 
با آنکه سال ها از آغاز شکل گیری اسرائیل با استفاده از مهاجرت یهودیان سایر کشورها به فلسطین می گذرد اما این روند هنوز ادامه دارد.

مطالب مرتبط
درج دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.