هشت همایشی که به زودی در جهان عرب برگزار خواهد شد

به گزارش دین‌آنلاین و به نقل از نشریه‌ی اینترنتی «رصد»، تا پایانِ سالِ جاری شمسی، هشت همایش آزاد‌اندیشانه در جهانِ عرب برگزار خواهد شد که پذیرای تفکراتِ مسلمانان و غیرمسلمانان خواهند بود. آن‌چه در ذیل می‌خوانید، خلاصه‌ای از جزئیات برگزاری این همایش‌هاست: 

چهاردهمین همایش مکه‌ی مکرمه با نامِ «حقوق بشر میان شریعت اسلامی و اسناد بین‌المللی»

 

زمان: اول ذی‌الحجه ۱۴۳۴/ ۱۴ مهر ۱۳۹۲

مکان: مکه مکرمه

برگزار‌کننده: رابطه‌ی العالم الاسلامی

سایت: http://www.muslimworldleague.com/

 

محور‌های همایش: 

محور اول: حقوق بشر در اسلام/ ۱- حقوق آزادی‌ها در اسلام؛ ۲- خصوصیات حقوق در شریعت اسلامی و ضمانت‌های آن؛ ۳- اسناد نبوت و زمان خلفای راشیدن و تقدم آن بر تبیین مبادی حقوق بشر؛ ۴- برجسته‌ترین شبهات در مورد حقوق بشر در اسلام

محور دوم: حقوق بشر در اسناد بین المللی/ ۱- حقوق بشر در طول تاریخ؛ ۲- فلسفه‌ی حقوق بشر در اسناد بین المللی و محل رجوع بودن آن؛ ۳- اسناد حقوق بشر در ترازوی اسلام؛ ۴- سهم کشور‌ها و موسسات اسلامی در حقوق بشر و تثبیت آن

محورسوم: حقوق بشر بین نظریه و عمل/ ۱- رفتارِ گزینشی در عمل به حقوق بشر؛ ۲- حقوق بشر و خصوصیت‌های دینی و فرهنگی؛ ۳- کاربرد‌های حقوق بشر در جامعه‌ی اسلامی؛ ۴- مکانیزم‌های تثبیت حقوق بشر. 

محورچهارم: حقیقت جهانی برای حقوق بشر/ ۱- واقعیت اقلیت‌های مسلمان؛ ۲- حقوق غیر مسلمانان در جامعه‌ی اسلامی؛ ۳- موارد نقض حقوق بشر در جهان حاضر؛ ۴- حقوق بشر و مسائل مسلمانان

 

همایش بین المللی «میراث تمدنی در میان چالش‌های چشم‌انداز حال و آینده»

 

 

زمان: ۲۴ الی ۲۶ نوامبر ۲۰۱۳/ ۳ الی ۵ آذر ۹۲

مکان: قاهره 

برگزار‌کننده: دانشکده‌ی ادبیات دانشگاه المنیا

سایت: http://www.minia.edu.eg/

 

 

محور‌های همایش: 

 

محور اول: میراث تمدنی، معماری، هنری و تاریخی

شامل موضوعاتی از قبیل: ۱- معماری و هنر و نشانه‌های باستانی در طول زمان؛ ۲- اکتشافات جدید در زمینه‌ی باستان شناسی؛ ۳- بازنگری تاریخ از منظر تمدن؛ ۴- خلاقیت هنری به عنوانِ یکی از عناصر اصلی میرات تمدنی

 

محوردوم: میراث تمدنی لغوی و ادبی

شامل موضوعاتی از قبیل: ۱- روش حفظ هویت عربی و ویژگی‌های تمدنی؛ ۲- نشانه‌های خلاقیت در ادبیات عربی؛ ۳- تمدن اروپایی و عربی؛ ۴- نشانه‌های میراث تمدن اروپایی در علوم  انسانی

 

محور سوم: میراث تمدنی عقیدتی و فکری

شاملِ موضوعاتی از قبیل: ۱- مفاهیم و سند چشم‌انداز میراث؛ ۲- میراث تمدنی و مدرنیته؛ ۳- آگاهی تمدن جهانی؛ ۴- تمدن و آینده سازی

 

محور چهارم: میراث تمدنی و اجتماعی

شامل موضوعاتی از قبیل: ۱- میراث تمدنی و تغییرات اجتماعی؛ ۲- مسئله‌ی زن میانِ تمدن و واقعیت؛ ۳- مدرنیسم و پست‌مدرنیسم و حرکت به سوی سنت؛ ۴- انسان‌شناسی تمدنی و میراثِ تمدن

 

محور پنجم: میراث تمدنی جغرافیایی

شاملِ موضوعاتی از قبیل: ۱- جغرافیای مکانی و تفاوت‌های مکانی از اجزای تمدنی؛ ۲- نقش مسافران و کاشفان در میراث تمدنی؛ ۳- پایه‌های اساسی تمدن و عناصر تشکیل‌دهنده‌ی تکامل آن؛ ۴- وسیله‌های ارتباطی میان مردم و انتقال ویژگی‌های تمدنی

 

محور ششم: میراث تمدنی علمی

شامل موضوعاتی از قبیل: ۱- میراث تمدنی در علوم پایه؛ ۲- بیت الحکمه عراق و نقشِ آن در میراث عربی؛ ۳- نوشته‌های اعراب و مسلمین در مورد تمدن بشری؛ ۴- میراثِ علمی، فرهنگی و فلسفی عربی- اسلامی

 

همایشِ «اصول و شرایط آزادی اندیشه و خلاقیت فکری»

 

زمان: ۱۹ الی ۲۱ نوامبر ۲۰۱۳/ ۲۸ الی ۳۰ ابان ۹۲

مکان: مصر

برگزار‌کننده: دانشکده‌ی ادبیات دانشگاه اسیوط

سایت: http://www.aun.edu.eg/

 

محور‌های همایش: 

 

 

محور اول: آزادی اندیشه و خلاقیت (ساختار و اثر رایج)

شاملِ موضوعاتی از قبیل: ۱- آزادی اندیشه و خلاقیت (مفاهم و شرایط)؛ ۲- آزادی اندیشه در فرهنگ‌های جهان؛ ۳- به سوی چشم‌انداز یک روش برای نزدیکی فرهنگ‌ها؛ ۴- آزادی اندیشه در سایه‌ی جهانی شدن

 

محور دوم: آزادی اندیشه و خلاقیت از نگاهِ فکر دینی

شاملِ موضوعاتی از قبیل: ۱- گفتمانِ دینی بین عصمت نص و چشم‌انداز تاویل نص؛ ۲- متن دینی و مسئولیت تفسیر و تاویل آن؛ ۳- آزادی اندیشه و خلاقیت میانِ قوانین اسلامی و نگاهِ جنبش‌های اسلامی؛ ۴- فتوا در فقه اسلامی بین مبانی فقهی و شیوه‌های معاصر

 

محور سوم: چشم‌اندازِ فلسفی، تاریخی، جغرافیایی، اجتماعی و روان‌شناسی

شاملِ موضوعاتی از قبیل: ۱- اصول و فلسفه‌ی آزادی و خلاقیت در جوامع اسلامی؛ ۲- آزادی اندیشه از نظر فلاسفه و دانش‌مندان جامعه شناسی؛ ۳- آزادی اندیشه و خلاقیت میانِ شیوه‌های معاصر و مرجعیت تاریخی؛ ۴- مطالعات روان‌شناسی و آزادی اندیشه و خلاقیت

 

محور چهارم: آزادی اندیشه و خلاقیت در رسانه

شامل موضوعاتی از قبیل: ۱- شبکه‌های ماهواره‌ای و مسئولیت رسانه‌ای؛ ۲- خلاقیت رسانه‌ای و آزادی اندیشه؛ ۳- تعهد و راهنمایی در مطبوعات عربی؛ ۴- تاثیر ایدئولوژی محلی و بین‌المللی در فعالیت رسانه‌ها

 

محور پنجم: آزادی و خلاقیت در زبان و هنر

شامل موضوعاتی از قبیل: ۱- آزادی و خلاقیت هنری از نگاهِ ایدئولوژی؛ ۲- شرایط گفتمان ادبی خلاق و دید‌گاه‌های متضاد؛ ۳- اعراب و نظامِ ارزشی و متن خلاق؛ ۴- تاثیر دوگانگی زبانی در اندیشه و خلاقیت 

 

همایشِ «پیامد‌های امنیتی و چالش‌های ساخت و ساز در لیبی»

 

زمان: ۲۳ الی ۲۴ اکتبر ۲۰۱۳/ ۲۴ الی ۲۵ آبان ۱۳۹۲

مکان: لیبی

برگزار‌کننده: دانشکده‌ی اقتصاد دانشگاه زاویه

سایت: http://www.sibc.zu.edu.ly/

 

محور‌های همایش:‌

 

محور اول: تشخیص وضعیت امنیتی در لیبی

شاملِ موضوعاتی از قبیل: ۱- دلایل چالش‌های امنیتی؛ ۲- چالش‌های جرایم اینترنتی؛ ۳- آینده‌ی وضعیت امنیتی در لیبی

 

محور دوم: پیامد‌های امنیتی در لیبی

شامل موضوعاتی از قبیل: ۱- مبانی استراتژیک برای ساخت و ساز و نوسازی ساختار امنیتی از منظر علمی؛ ۲- استخدام فناوری اطلاعات در بخش صنعت؛ ۳- استراتژی قراردادن نیرو‌های مسلح زیر نظر مشروعیت دولت

 

محور سوم: رسانه‌ها و نهاد‌های جامعه‌ی مدنی

شاملِ موضوعاتی از قبیل: ۱- استراتژی گفتمان رسانه‌ای در ساخت دولت؛ ۲- نهاد‌های جامعه‌ی مدنی و حمایت و مشروعیت نهاد‌های دولتی؛ ۳- گفتمان دینی و فرهنگ 

 

اولین همایش فلسفی درباره‌ی اخلاق حرفه‌ای با عنوان: «اخلاق حرفه‌ای: فلسفه‌ی نظری و کاربرد‌های آن»

 

زمان: ۱۹ الی ۲۱ نوامبر ۲۰۱۳/ ۲۸ الی ۳۰ آبان ۹۲

مکان: لیبی

برگزار‌کننده: دانشکده‌ی ادبیات دانشگاه زاویه

سایت: http://zu.edu.ly/arabic/

 

محور‌های همایش: 

 

محور اول: اخلاقیات حرفه‌ای (حقیقت، ماهیت و تکامل تاریخی آن) 

محور دوم: تاسیس فلسفه‌ی عملی برای اخلاقیات حرفه‌ای

محور سوم: اخلاقیات حرفه‌ای و علم و دین و فرهنگ اجتماعی

محور چهارم: فلسفه و شروط اخلاقی

محور پنجم: اخلاقیات حرفه‌ای و چالش‌های آینده

 

همایش بین المللی «اسلام و زن در عصر جدید»

 

زمان: ۴ الی ۶ نوامبر ۲۰۱۳/ ۱۳ الی ۱۵ آبان ۱۳۹۲

مکان: مصر

برگزار‌کننده: دانشگاه دمیاط

سایت:‌http://www.du.edu.eg/

 

محور‌های همایش: 

 

محور اول: بنت الشاطی – صد سال (۱۹۱۳ – ۲۰۱۳)/ ۱- میراث فکری بنت الشاطی – قرائت‌ها؛ ۲- بنت الشاطی، بیوگرافی و سیره‌ی او؛ ۳- مسئله‌ی زن در اندیشه‌ی بنت الشاطی؛ ۴- میراث بنت الشاطی، مطالعه‌ی زبان

محور دوم: زن در شریعت/ ۱- گفت و گو در شریعت و استقرار جایگاه زن؛ ۲- زن میانِ شریعت و اندیشه‌ی جدید؛‌ ۳- زنان مسلمان در نوشته‌های غیر مسلمانان؛ ۴- مسئله‌ی زن مسلمان (مطالعات تطبیقی)

محور سوم: زن در ادبیات و زبان/ ۱- نقد فمینیستی در جهان عرب؛ ۲- زن و نماد؛ ۳- زن در ادبیات سیاسی؛ ۴- ادبیات بیوگرافی و زندگی‌نامه

محور چهارم: زن در تاریخِ مدرن/ ۱- مشارکت زنان عرب در نوشتن تاریخ مدرن؛ ۲- جایگاه زن در تاریخ مدرن؛ ۳- مسئله‌ی زن عربی در نوشته‌های تاریخی غیر مسلمانان. 

محور پنجم: زن در سیاست و رسانه/ ۱- نقش زن مصری در انقلاب ۲۵ ژانویه؛ ۲- مرجعیت فکری برای رسانه‌های مخصوص زنان

محور ششم: زن در تئاتر و سینما/ ۱- تئاتر زن در مصر؛ ۲- سینمای زن در مصر؛ ۳-تصویر زن در سینمای مصر؛ ۴- مطالعات تطبیقی درباره‌ی زن در سینما

محور هفتم: زن و جامعه/ ۱- فرهنگ و اجتماع و شخصیت زن؛ ۲- زن و جامعه‌ی مصری؛ ۳- زن میانِ اصول اعتقادی و تغییرات اجتماعی و فرهنگی

 

دومین همایش علمی «اسلامیون و ساختار حکومت دموکراتیک»

 

زمان: ‍‍‍‍‍‍۲۸ الی ۳۰ سپتامبر ۲۰۱۳/ ۶ الی ۸ مهر ۱۳۹۲

مکان: دوحه‌ی قطر

برگزار‌کننده: مرکز عربی پژوهش‌ها و مطالعات سیاسی

سایت: http://www.dohainstitute.org/

 

محور‌های همایش: 

محور اول: شیوه‌ها و دیدگاه بنیادین

محور دوم: مردم

محور سوم: حکومت

محور چهارم: شهروندان

 

همایش «مفهوم، روش، زمینه‌های پژوهش در منطقه‌ی عربی»

 

زمان: ۲۱ الی ۲۴ فوریه ۲۰۱۳/ ۲ الی ۴ اسفند ۹۲

مکان: بیروت

برگزارکننده: مرکز عربی پژوهش‌ها و مطالعات اسلامی

سایت: http://www.dohainstitute.org/

 

محور‌های همایش:‌

 

محور اول: در مفهوم و شیوه و ابزار‌ها

محور دوم: زمینه‌ی کاربردی

محور سوم: رویکرد‌های جدید در موضوعات منحصر به فرد

 

 

دانلود گزارش رصد پویای فکری فرهنگی جهان اسلام

 
به گزارش دین‌آنلاین و به نقل از نشریه‌ی اینترنتی «رصد»، تا پایانِ سالِ جاری شمسی، هشت همایش آزاد‌اندیشانه در جهانِ عرب برگزار خواهد شد که پذیرای تفکراتِ مسلمانان و غیرمسلمانان خواهند بود. آن‌چه در ذیل می‌خوانید، خلاصه‌ای از جزئیات برگزاری این همایش‌هاست: 

مطالب مرتبط
منتشرشده: ۱
  1. bu

    I am very glad to search this page. You can read our blog at http://portal.bu.edu.eg/en

    thank you

درج دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.