فاطمه مرنیسی

فاطمه مرنیسی (۲۰۱۵-۱۹۴۰) نویسنده و جامعه‌شناس مراکشی بود. وی از جمله پژوهشگرانی بود که به فمینیسم اسلامی می‌اندیشید. معتقد بود که نگاهی مردسالار بر جوامع اسلامی حاکم است.

پروژه­ فاطمه مرنیسی نقادی عقل مردانه در جهان عرب بود و کوشید تا این رویکرد را به پیش بَرَد. مرنیسی از یک سو متون دینی را مورد توجه قرار داد و از سوی دیگر، تاریخ کشورهای اسلامی را پیش چشم گذاشت. فاطمه مرنیسی از این طریق می‌کوشید تا نشان دهد که رفتارهای مسلمانان و جوامع اسلامی، لزوماً منطبق با رویکرد متون دینی نبوده و نمی‌باید احکام دینی را از رفتارهای مسلمانان جستجو کنیم.

مرنیسی علیه برداشت‌های مردسالارانه نسبت به اسلام واکنش نشان داد. او بسیاری از احادیث را نشان داد که زن‌ستیز و جنسیت‌گرا بودند و با شواهد تاریخی بیان کرد که هیچ‌کدام از این روایات اعتبار صحیحی ندارند. او معتقد بود که این احادیث، ساخته و پرداخته­ نظام‌های مردسالار است و با انگیزه‌هایی پدرسالارانه نوشته شده‌اند.

در این پرونده به برخی از آراء وی پرداخته شده است:

فاطمه مرنیسی؛ نواندیش مراکشی
نوشته مهدی دلیر

فاطمه مرنیسی شهرزادِ هزارویک‌شب جهانِ فمینیسم
نوشته شیرین کریمی

تأملی در کتاب زنان پرده‌نشین و نخبگان جوشن پوش
نوشته سینا ساداتی

تأملی در اندیشه فاطمه مرنیسی
نوشته رضا برزگر

آیا فمینیست‌های مسلمان می‌توانند راه سومی بیابند؟
نوشته اورسولا لیندزی

مطالب مرتبط
درج دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.