تاریخ اندیشه سیاسی در اسلام منتشر شد

‍ مسئله اندیشه سیاسی اسلامی از جمله موضوعات زنده و پویا در فرهنگ عربی و اسلامی است که به اشکال مستقیم و غیر مستقیم جامعه معاصر را درگیر کرده و با توجه به اهمیت آن، ذهن و جهان‌اندیشگی شماری از متفکران و پژوهشگران شاخص را به خود مشغول داسته است. .

محمد جبرون، نویسنده و متفکر مراکشی همواره اهتمامی جدی به بررسی تاریخ و اندیشه سیاسی در اسلام و تحولات آن داشته است. آراء و اندیشه‌های وی پیرامون بسیاری از مسائل فرهنگی و به‌طور ویژه درباره مساله گذار به دموکراسی در جهان غربی، توجه بسیاری از صاحب‌نظران را به خود جلب کرده است. .

جبرون در این اثر به واکاوی و تحلیل چالش‌های مدنیت،‌ اصالت و رابطه دین و سیاست در طرح‌واره اندیشه سیاسی اسلامی پرداخته است که به زعم وی از مهمترین دشواره‌های این مهم هستند. او ضمن تاکید بر مدنی بودن قدرت در اندیشه اسلامی و تاریخی بودن تجربه حکمرانی در صدر اسلام، تلقی رایجِ پالودگی ویژه اندیشه سیاسی اسلامی را به چالش کشانده و به برخی افزودگی‌های فراهم آمده از سنت و فرهنگ دیگر ملل و به‌طور ویژه ایران و روم دراین‌باره اشاره کرده است. .

تاریخ اندیشه سیاسی در اسلام/ محمد جبرون/ ترجمه یاسین عبدی/ چاپ اول، ۱۳۹۸/ ۳۰۲ ص/ ۴۵۰۰۰ تومان/ بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه

 

مطالب مرتبط
درج دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.