دو استدلال اخلاقی در مخالفت با مصرف گوشت صنعتی

در حالی که امروزه مصرف گوشت صنعتى به شکل وسیعى رواج یافته و مراکز صنعتى پرورش حیوانات جایگزین شیوه های سنتى شده، برخی از پژوهشگران حوزه اخلاق معتقدند مصرف این نوع گوشت غیراخلاقی است.

سیدحسن اسلامی اردکانی در مقاله ای از این نقطه عزیمت آغاز مى کند که تفاوت های اساسى میان گوشتهای صنعتى و گوشتهای غیرصنعتى وجود دارد که از نظر اخلاقى تعیین کننده است و با توجه به نحوه فراهم آمدن گوشت های صنعتى، خوردن آنها اخلاقاً دفاع پذیر نیست.

وی در این مقاله برای اثبات مقصود خود دو استدلال پیش مى کشد: نخست استدلال بر اساس تحمیل رنج گسترده و ناموجه به حیوانات، و دوم تخریب گسترده محیط زیست.

این پژوهشگر حوره فلسفه و اخلاق هر استدلال خود را بر یک مقدمه علمى و یک مقدمه اخلاقى می داند که مخاطب در صورت پذیرش این مقدمات علمى و اخلاقى، چاره ای جز دست کشیدن از مصرف گوشت صنعتى یا دست کم کاهش مصرف آن ندارد.

سید حسن اسلامی پس از طرح این استدلال ها، به سه اشکال اساسى مى پردازد و مى کوشد به آنها پاسخ دهد.

این مقاله در فصلنامه علمی-پژوهشی پژوهشهای اخلاقی (شماره 9-10، پاییز و زمستان 1391) منتشر شده است.
در حالی که امروزه مصرف گوشت صنعتى به شکل وسیعى رواج یافته و مراکز صنعتى پرورش حیوانات جایگزین شیوه های سنتى شده، برخی از پژوهشگران حوزه اخلاق معتقدند مصرف این نوع گوشت غیراخلاقی است.

مطالب مرتبط
منتشرشده: 2
  1. محسن

    سلاماین مقاله در سایت دکتر سید حسن اسلامی قابل دسترسی است. لطفاً در متن هم لینک بدهید.http://sh-eslami.blog.ir/1392/04/05/two-moral-arguments-against-industrial-meat-consumption-fa

  2. احمدیان

    این استدلال را قبلا خیلی کسان اقامه کرده اند از جمله پیتر سینگر فیلسوف فایده گرا. نمیدانم ایشان ارجاع داده یا نه. یعنی حرف جدیدی نیست.

درج دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.