الازهر درخواست های مبنی بر لغو عضویت قرضاوی را بایگانی می کند

به تصمیم شیخ الازهر درخواست های ارائه شده برای لغو عضویت یوسف قرضاوی و برکناری وی از هیأت علمای برجسته الازهر، بایگانی می شود.

به گزارش شبکه خبری العالم، دکتر "احمد الطیب"  شیخ الازهر و رییس هیات علمای بزرگ این مرکز در فرمانی مقرر داشت که درخواست های ارائه شده به الازهر برای لغو عضویت یوسف قرضاوی و برکناری وی از عضویت هیأت علمای برجسته الازهر به بایگانی برود.

اعضای هیات علمای برجسته الازهر و برخی اساتید دانشگاه الازهر، در اعتراض به اقدام قرضاوی در حمله به دکتر احمد الطیب و خدشه دار کردن مواضع ملی وی، خواستار برپایی جلسه ای فوری در نزدیکترین زمان ممکن، برای درخواست لغو عضویت دکتر قرضاوی شدند.

این در حالی است که شیخ الازهر به تعبیر خود، برای "ایجاد ثبات" و "جانبداری از ملت" به دور از هرگونه منافع حزبی و یا شخصی تلاش می کند.
به تصمیم شیخ الازهر درخواست های ارائه شده برای لغو عضویت یوسف قرضاوی و برکناری وی از هیأت علمای برجسته الازهر، بایگانی می شود.

مطالب مرتبط
درج دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.