صدور مجوز ۴۶ نشریه و پایگاه اطلاع رسانی در جلسه ۱۴ مرداد+اسامی

در جلسه‌ی امروز هیأت نظارت بر مطبوعات، برخی تقاضاهای صدور مجوز نشریات بررسی شدند و ۳۶ نشریه و ۱۰ پایگاه اطلاع‌رسانی مجوز گرفتند. در این میان، صدور مجوز برای سه هفته‌نامه، سه دو هفته‌نامه، پنج ماهنامه، یک دو ماهنامه، ۱۷ فصلنامه و هفت دو فصلنامه و شماری از درخواست‌های تغییر وضعیت مطبوعات مورد بررسی و موافقت قرار گرفتند.

به گزارش ایسنا، در این جلسه با انتشار هفته‌نامه «راز خوشبختی» به صاحب امتیازی «حسین عسگری» و مدیرمسوولی «رمضانعلی سبحانی‌فر»، هفته‌نامه «جنوب» به صاحب امتیازی و مدیرمسوولی «کیوان هاشم‌زاده»، هفته‌نامه «طریق ‌الوسطی» به صاحب امتیازی و مدیرمسوولی «علی‌محمد دانشی»، دوهفته‌نامه «نون» به صاحب امتیازی و مدیرمسوولی «مجید قاسمی فیض‌آبادی»، دو هفته‌نامه «آساره» به صاحب امتیازی و مدیرمسوولی «رضا آزادبخت»، دو هفته‌نامه «توسعه و عدالت» به صاحب امتیازی و مدیرمسوولی «جلیل جعفری بنه خلخال»، ماهنامه «چهارخونه» به صاحب امتیازی و مدیرمسوولی «سیدناصر موسوی جزایری»، ماهنامه «چهل و دو» به صاحب امتیازی و مدیرمسوولی «محمدمهدی تینای طهرانی»، ماهنامه «جام استراتژی» به صاحب امتیازی «اسماعیل جلیلی» و مدیرمسوولی «سیدفلاح تفتی»، ماهنامه «کرمان سلام» به صاحب امتیازی و مدیرمسوولی «سحر محمد تقی‌زاده»، ماهنامه «عصر روح‌اله» به صاحب امتیازی «موسسه فرهنگی – هنری چندمنظوره عصر امام خمینی (ره)» و مدیرمسوولی «احمدرضا مراد حاجتی»، دو ماهنامه «مسیر مصیر» به صاحب امتیازی «موسسه فرهنگی قرآن و عترت پیامبر اعظم (ص) ساری» و مدیرمسوولی «محمداسماعیل قاسمی طوسی»، فصلنامه «برنامه‌ریزی توسعه شهری و منطقه‌ای» به صاحب امتیازی «دانشگاه علامه طباطبایی» و مدیرمسوولی «غلامرضا لطیفی»، فصلنامه «اسلام و مطالعات اجتماعی» به صاحب امتیازی «دفتر تبلیغات اسلامی» و مدیرمسوولی «حسین شرکت توسلی»، فصلنامه «تجدد» به صاحب امتیازی و مدیرمسوولی «سجاد نوروزی»، فصلنامه «پژوهش‌های بیمه‌ای» به صاحب امتیازی «دانشگاه علامه طباطبایی» و مدیرمسوولی «آتوسا گودرزی»، فصلنامه «علوم ارتباطات اجتماعی» به صاحب امتیازی «دانشگاه علامه طباطبایی» و مدیرمسوولی «سارا ابوطالب جولا»، فصلنامه «پژوهش‌های منطقه‌ای» به صاحب امتیازی «جامعه‌المصطفی(ص) العالمیه» و مدیرمسوولی «علی عباسی»، فصلنامه «مطالعات مدیریت راهبردی» به صاحب امتیازی «دانشگاه عالی دفاع ملی» و مدیرمسوولی «احمد سلمانی قهبازی»، فصلنامه «فیزیولوژی و بیوشیمی گیاهی» به صاحب امتیازی «دانشگاه لرستان» و مدیرمسوولی «حمزه امیری»، فصلنامه «مطالعات مدیریت ورزشی» به صاحب امتیازی «دانشگاه علامه طباطبایی» و مدیرمسوولی «زهرا سلمان»، فصلنامه «جغرافیا و آمایش فضایی» به صاحب امتیازی «موسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی قشم» و مدیرمسوولی «حیدر لطفی»، فصلنامه «Environmental Enevgy & Economic International Journal» به صاحب امتیازی «امین پاداش» و مدیرمسوولی «مجتبی اردستانی»، فصلنامه «آینده سالم» به صاحب امتیازی «موسسه مطالعه و مبارزه با دخانیات خانواده سبز» و مدیرمسوولی «احمد فاضلی‌نژاد»، فصلنامه «دانشنامه علوم و فناوری» به صاحب امتیازی و مدیرمسوولی «طاهره رنجبر صفت دافچاهی»، فصلنامه «Vaccine research» به صاحب امتیازی «انستیتو پاستور ایران» و مدیرمسوولی «محمدرضا آقاصادقی»، فصلنامه «بینش جامعه‌شناختی» به صاحب امتیازی «دانشگاه خوارزمی» و مدیرمسوولی «قربانعلی سبکتکین ریزی»، فصلنامه «هماوندی» به صاحب امتیازی و مدیرمسوولی «علی حیدری»، فصلنامه «International Journal of Nano Dimension» به صاحب امتیازی «دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن» و مدیرمسوولی «بابک صادقی گرمارودی»، دو فصلنامه «قرآن کریم در ادبیات» به صاحب امتیازی «دانشگاه لرستان» و مدیرمسوولی «طاهره صادقی تحصیلی»، دو فصلنامه «مطالعات جنسیت و خانواده» به صاحب امتیازی «مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران» و مدیرمسوولی «محمدرضا زیبایی‌نژاد»، دو فصلنامه «الهیات قرآنی» به صاحب امتیازی «موسسه پیامبر اعظم (ص) ساری» و مدیرمسوولی «سیدعلی هاشمی خان‌عباسی»، دو فصلنامه «ادبیات حماسی» به صاحب امتیازی «دانشگاه لرستان» و مدیرمسوولی «طاهره صادقی تحصیلی»، دو فصلنامه «اندیشه علامه طباطبایی» به صاحب امتیازی «دانشگاه علامه طباطبایی» و مدیرمسوولی «محمد شعبان‌پور شش پلی»، دو فصلنامه «The International Journal of Iranian Society of Archacology» به صاحب امتیازی «موسسه انجمن علمی باستان‌شناسی ایران» و مدیرمسوولی «سیدمهدی موسوی»، دو فصلنامه «International Journal of Molecular and Clinical Microbiology» به صاحب امتیازی «دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن» و مدیرمسوولی «آیت‌الله نصرالهی عمران» موافقت شد.

در این جلسه همچنین با فعالیت پایگاه‌های اطلاع‌رسانی اینترنتی «پزشک شهر شما» به صاحب امتیازی «علی قلی امیراحمدی» و مدیرمسوولی «کامبیز امجدی نیک»، «عزت» به صاحب امتیازی و مدیرمسوولی «حمید عمو لشکریان»، «خط خبر» به صاحب امتیازی و مدیرمسوولی «حمیدرضا عابدی خرسند»، «نوروز» به صاحب امتیازی «موسسه جهانی عید نوروز نخستین» و مدیرمسوولی «باقر شاه‌بیگی رودپشتی»، «خزر» به صاحب امتیازی و مدیرمسوولی «عبدالله سعیدی کیاسری»، «نیک‌نیوز» به صاحب امتیازی و مدیرمسوولی «امیرحسین مینایی تهرانی»، «سینما سینما» به صاحب امتیازی و مدیرمسوولی «کیوان کثیریان»، «نکات‌پرس» به صاحب امتیازی و مدیرمسوولی «محمد رحمانی»، «۱۴۰۴» به صاحب امتیازی و مدیرمسوولی «محمدرضا انبیایی»، «ایران تلکس» به صاحب امتیازی و مدیرمسوولی «زینب توفیقی» موافقت شد.

در ادامه‌ی این جلسه تغییر وضعیت ۱۲ نشریه نیز مورد بررسی و موافقت قرار گرفت.
در جلسه‌ی امروز هیأت نظارت بر مطبوعات، برخی تقاضاهای صدور مجوز نشریات بررسی شدند و ۳۶ نشریه و ۱۰ پایگاه اطلاع‌رسانی مجوز گرفتند. در این میان، صدور مجوز برای سه هفته‌نامه، سه دو هفته‌نامه، پنج ماهنامه، یک دو ماهنامه، ۱۷ فصلنامه و هفت دو فصلنامه و شماری از درخواست‌های تغییر وضعیت مطبوعات مورد بررسی و موافقت قرار گرفتند. دولت قبل همچنان فعال است!

مطالب مرتبط
درج دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.