رابعه العدویه چیست و کیست؟

به دنبال حوادث اخیر مصر، روزی نیست که نام “رابعه العدویه” شنیده نشود. نام مسجد و میدانی در قاهره که مرکز تجمع و تحصنِ آرامِ اخوان المسلمین شده و خواهان مشروعیت قانون، در مقابل مشروعیت انقلاب اند!

… با این نام می توان از چیستی فرهنگ مصر رمز گشایی کرد. نام ها از منظر نشانه شناسی فرهنگی، بدون زمینه های پیشینی ، پای به میدان نمی گذارند.

رابعه العدویه کیست ، و رابطه آن با فرهنگ مصر چیست؟

رابعه ؛ یک صوفی و شخصیتی اسطوره ای از قرن نخست و دوم هجری است. از این رو می توان گفت ؛شناخت مصر بدون تصوف واسطوره ها ناقص است.

رابعه ؛ یک زن است. پس مصر ، نگاهی سلفی و مرد سالارانه به زن ندارد ، و اسطوره هایش در جلوه های مذهبی و مردانه خلاصه نمی شود.

رابعه ؛ شهید عشق الهی ، شهید کیش مهر ، و شهید عشق است . بنابراین شریعتمدار پنداشتن تمام جامعه مصر خطا است.

فرهنگ تصوف در جای جای جهان اسلام زنده است . اما اسلام سیاسی، تمایل به اعتراف ، به وجود آن ندارد. فرقی هم نمی کند که اسلام سیاسی ، اِخوانی باشد ، و یا سلفی ، ویا تکفیری ، و یا شیعی!

وهابیت ، به همان اندازه با تصوف مشکل دارد ، که با تشیع ! و جالب آنکه رسانه های ما هم سالها است ، با رسانه های وهابیت این وجه اشتراک را دارند که هر دو مخالفِ نمایش گذاشتن جلوه های تصوف اند و معتقد به تجاهل وجودشان ! و از آثار مخرب چنین تجاهلی ، ما در جهل!

عشق صوفیان سنی به اهل بیت و اولیاء الله، کمتر از عشق شیعه نیست. عموم مردم مصر ، با رابعه العدویه ، و بانویی چون نفیسه خاتون رابطه عاشقانه دارند . نفیسه عروس امام صادق ، و از نوادگان امام حسن مجتبی است ، و مرقدش بین قاهره و فسطاط .

شب ها بدون استثنا ، زوج های جوانِ عازم خانه بخت، با دایره و تمبک و نی لبک و هلهله کنان ،همراه فامیل به گِرد مرقد نفسیه خاتون جمع می آیند ، و تبرک و مبارکی می جویند!

مصری ها در برپایی آیین های مذهبی ، از شیعیان ، هیچ کم و کاست ندارند . تنها تفاوت در آن است که اهل بیت را ، با شادی ها در آمیخته اند، و از گریه و نوحه و غم و اندوه چیزی نمی دانند!

… کیستی رابعه العدویه را فریدالدین عطار در تذکره الاولیاء بیان کرده است.

…جلوه اخلاص، سوخته‌ عشق و اشتیاق، شیفته‌ قرب خداوند.

…رابعه از بزرگی پرسید ، خدای را چرا می پرستی؟

گفت: از بیم دوزخ.

به دیگری گفت ؛

تو خدای را چرا می پرستی؟

گفت:

بخاطر نعمت‌ها و شادی‌ های بهشت.

رابعه گفت:

مگر پرستش خداوند واسطه می خواهد؟

کسی که خدای را از روی بیم و خوف عبادت کند ، یا از روی طمع و چشم داشت، بنده خوبی نیست.

…از رابعه پرسیدند؛

"مقام رضا" چیست؟

گفت: در "مِحنت " ، مانند "نِعمت " شاد بودن!

… و مصر ، مردمی دارد که ، مقام رضا دارند ، هر چند ، مرقد رضا ندارند ، و ما مرقد رضا داریم ، اما مقام رضا …

منبع: خبرآن‌لاین
به دنبال حوادث اخیر مصر، روزی نیست که نام “رابعه العدویه” شنیده نشود. نام مسجد و میدانی در قاهره که مرکز تجمع و تحصنِ آرامِ اخوان المسلمین شده و خواهان مشروعیت قانون، در مقابل مشروعیت انقلاب اند!

مطالب مرتبط
درج دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.