اعلام جنگ میشل سلیمان به مقاومت لبنان

روزنامه الاخبار، سخنرانی میشل سلیمان رئیس جمهور لبنان در روز ارتش را به مثابه اعلام جنگ علیه مقاومت لبنان ارزیابی کرد.

به گزارش پایگاه خبری شبکه العالم، “جان عزیز” در مقاله ای که در روزنامه الاخبار لبنان به چاپ رسید، اظهارات میشل سلیمان را زننده و وحشتناک توصیف کرد و آن را از نظر مکان، زمان، شیوه بیان، مضمون، پیش زمینه و چشم انداز، به تمام معنی اعلام جنگ نه فقط بر ضد حزب الله بلکه بر ضد تمام مقاومت دانست.

نویسنده این مقاله، اظهارات رئیس جمهور لبنان را به مثابه آغاز جنگِ منحصر کردن سلاح لبنانی تحت فرماندهی شخص میشل سلیمان ارزیابی کرد و نوشت: سلیمان برای توجیه این هدف، 1500 واژه را در کنار واژه هایی از قبیل، امنیت، حاکمیت، عزت، حقوق، اشتباهات، تروریسم، اعتماد، دموکراسی، اصول و جان فشانی ردیف کرد تا بتواند این پیام را به مخاطبان برساند که: بی نظیرترین زمان بندی برای اعلام ابلاغیه شماره یک فرا رسیده است، ابلاغیه ای که مفاد آن تحمیل یک چیز است: “من دستور می دهم” !

جان عزیز، زمینه های شکل گیری چنین زمان بندی در ذهن میشل سلیمان را این گونه برشمرد: 1. تصمیم غرب برای محاصره مقاومت و انتقال از مرحله تصمیم به مرحله اجرا 2. لَه لَه زدن اعراب برای اجرایی شدن این تصمیم غربی 3. نابسامانی سوریه و گرفتار بودن این کشور به مشکلات داخلی و ناتوانی از تاثیرگذاری در لبنان تا چند سال آینده 4. زاویه پیدا کردن میشل عون با مقاومت به حدی که می توان آن را به مثابه اختلافات عمیق دانست 5. بی طرف شدن فرماندهی ارتش به این دلیل که فرمانده ارتش از این پس به جای این که از قانون اساسی یا پیمان یا منشوری دستور بگیرد، فقط و فقط از یک نفر دستور می گیرد و آن شخص یک وزیر است 6. سفر مقامات لبنانی به آمریکا و تاثیرپذیری از این کشور.

وی تاکید کرد که میشل سلیمان به منظور به دست گرفتن زمام امور همه نظامیان در لبنان، تلاش کرد که نهاد نظامی این کشور را بی جهت باد کند و آن را فراتر از همه نهادها معرفی کند و گفت که “همه چیز، اعم از مقاومت، دولت و حتی ارتش باید از رهبری عالی سیاسی فرمان پذیری داشته باشد.” منظور او از رهبری عالی سیاسی مصداق ماده 49 قانون اساسی است که رئیس جمهور را فرمانده عالی نیروهای مسلح معرفی می کند. اما اگر بقیه همین ماده را می خواند متوجه می شد که نیروهای مسلح و به ویژه فرمانده آن، تحت امر شورای وزیران است و این به معنی اتوکراسی مطلقی است که به شیوه دموکراسی ِ توخالی تدوین شده است.
نویسنده این مقاله همچنین برخی اشتباهات املایی و انشایی سخنرانی میشل سلیمان را به باد تمسخر گرفت و اشاره کرد که سلیمان می گوید: ” ملت لبنان نمی خواهد خون مردم لبنان جز خاک این کشور را آبیاری کنند” این به آن معنی است که سلیمان خواهان انتقال خون مردم لبنان به خارج از مرزهاست.

گفتنی است سخنان روز گذشته میشل سلیمان با استقبال جریان 14مارس و رسانه های غربی مواجه شد اما موجی از انتقادات داخلی را علیه رئیس جمهور این کشور در پی داشت، چرا که برخی از سخنان او بوی دیکتاتوری را احساس می کردند که او بر آن است بر همه امور لبنانی ها مسلط شود.
– See more at: http://fa.alalam.ir/news/1501140#sthash.6tO3c0RR.dpuf

به گزارش پایگاه خبری شبکه العالم، “جان عزیز” در مقاله ای که در روزنامه الاخبار لبنان به چاپ رسید، اظهارات میشل سلیمان را زننده و وحشتناک توصیف کرد و آن را از نظر مکان، زمان، شیوه بیان، مضمون، پیش زمینه و چشم انداز، به تمام معنی اعلام جنگ نه فقط بر ضد حزب الله بلکه بر ضد تمام مقاومت دانست.

نویسنده این مقاله، اظهارات رئیس جمهور لبنان را به مثابه آغاز جنگِ منحصر کردن سلاح لبنانی تحت فرماندهی شخص میشل سلیمان ارزیابی کرد و نوشت: سلیمان برای توجیه این هدف، 1500 واژه را در کنار واژه هایی از قبیل، امنیت، حاکمیت، عزت، حقوق، اشتباهات، تروریسم، اعتماد، دموکراسی، اصول و جان فشانی ردیف کرد تا بتواند این پیام را به مخاطبان برساند که: بی نظیرترین زمان بندی برای اعلام ابلاغیه شماره یک فرا رسیده است، ابلاغیه ای که مفاد آن تحمیل یک چیز است: “من دستور می دهم” !

جان عزیز، زمینه های شکل گیری چنین زمان بندی در ذهن میشل سلیمان را این گونه برشمرد: 1. تصمیم غرب برای محاصره مقاومت و انتقال از مرحله تصمیم به مرحله اجرا 2. لَه لَه زدن اعراب برای اجرایی شدن این تصمیم غربی 3. نابسامانی سوریه و گرفتار بودن این کشور به مشکلات داخلی و ناتوانی از تاثیرگذاری در لبنان تا چند سال آینده 4. زاویه پیدا کردن میشل عون با مقاومت به حدی که می توان آن را به مثابه اختلافات عمیق دانست 5. بی طرف شدن فرماندهی ارتش به این دلیل که فرمانده ارتش از این پس به جای این که از قانون اساسی یا پیمان یا منشوری دستور بگیرد، فقط و فقط از یک نفر دستور می گیرد و آن شخص یک وزیر است 6. سفر مقامات لبنانی به آمریکا و تاثیرپذیری از این کشور.

وی تاکید کرد که میشل سلیمان به منظور به دست گرفتن زمام امور همه نظامیان در لبنان، تلاش کرد که نهاد نظامی این کشور را بی جهت باد کند و آن را فراتر از همه نهادها معرفی کند و گفت که “همه چیز، اعم از مقاومت، دولت و حتی ارتش باید از رهبری عالی سیاسی فرمان پذیری داشته باشد.” منظور او از رهبری عالی سیاسی مصداق ماده 49 قانون اساسی است که رئیس جمهور را فرمانده عالی نیروهای مسلح معرفی می کند. اما اگر بقیه همین ماده را می خواند متوجه می شد که نیروهای مسلح و به ویژه فرمانده آن، تحت امر شورای وزیران است و این به معنی اتوکراسی مطلقی است که به شیوه دموکراسی ِ توخالی تدوین شده است.
نویسنده این مقاله همچنین برخی اشتباهات املایی و انشایی سخنرانی میشل سلیمان را به باد تمسخر گرفت و اشاره کرد که سلیمان می گوید: ” ملت لبنان نمی خواهد خون مردم لبنان جز خاک این کشور را آبیاری کنند” این به آن معنی است که سلیمان خواهان انتقال خون مردم لبنان به خارج از مرزهاست.

گفتنی است سخنان روز گذشته میشل سلیمان با استقبال جریان 14مارس و رسانه های غربی مواجه شد اما موجی از انتقادات داخلی را علیه رئیس جمهور این کشور در پی داشت، چرا که برخی از سخنان او بوی دیکتاتوری را احساس می کردند که او بر آن است بر همه امور لبنانی ها مسلط شود.
– See more at: http://fa.alalam.ir/news/1501140#sthash.6tO3c0RR.dpuf

به گزارش پایگاه خبری شبکه العالم، “جان عزیز” در مقاله ای که در روزنامه الاخبار لبنان به چاپ رسید، اظهارات میشل سلیمان را زننده و وحشتناک توصیف کرد و آن را از نظر مکان، زمان، شیوه بیان، مضمون، پیش زمینه و چشم انداز، به تمام معنی اعلام جنگ نه فقط بر ضد حزب الله بلکه بر ضد تمام مقاومت دانست.

نویسنده این مقاله، اظهارات رئیس جمهور لبنان را به مثابه آغاز جنگِ منحصر کردن سلاح لبنانی تحت فرماندهی شخص میشل سلیمان ارزیابی کرد و نوشت: سلیمان برای توجیه این هدف، 1500 واژه را در کنار واژه هایی از قبیل، امنیت، حاکمیت، عزت، حقوق، اشتباهات، تروریسم، اعتماد، دموکراسی، اصول و جان فشانی ردیف کرد تا بتواند این پیام را به مخاطبان برساند که: بی نظیرترین زمان بندی برای اعلام ابلاغیه شماره یک فرا رسیده است، ابلاغیه ای که مفاد آن تحمیل یک چیز است: “من دستور می دهم” !

جان عزیز، زمینه های شکل گیری چنین زمان بندی در ذهن میشل سلیمان را این گونه برشمرد: 1. تصمیم غرب برای محاصره مقاومت و انتقال از مرحله تصمیم به مرحله اجرا 2. لَه لَه زدن اعراب برای اجرایی شدن این تصمیم غربی 3. نابسامانی سوریه و گرفتار بودن این کشور به مشکلات داخلی و ناتوانی از تاثیرگذاری در لبنان تا چند سال آینده 4. زاویه پیدا کردن میشل عون با مقاومت به حدی که می توان آن را به مثابه اختلافات عمیق دانست 5. بی طرف شدن فرماندهی ارتش به این دلیل که فرمانده ارتش از این پس به جای این که از قانون اساسی یا پیمان یا منشوری دستور بگیرد، فقط و فقط از یک نفر دستور می گیرد و آن شخص یک وزیر است 6. سفر مقامات لبنانی به آمریکا و تاثیرپذیری از این کشور.

وی تاکید کرد که میشل سلیمان به منظور به دست گرفتن زمام امور همه نظامیان در لبنان، تلاش کرد که نهاد نظامی این کشور را بی جهت باد کند و آن را فراتر از همه نهادها معرفی کند و گفت که “همه چیز، اعم از مقاومت، دولت و حتی ارتش باید از رهبری عالی سیاسی فرمان پذیری داشته باشد.” منظور او از رهبری عالی سیاسی مصداق ماده 49 قانون اساسی است که رئیس جمهور را فرمانده عالی نیروهای مسلح معرفی می کند. اما اگر بقیه همین ماده را می خواند متوجه می شد که نیروهای مسلح و به ویژه فرمانده آن، تحت امر شورای وزیران است و این به معنی اتوکراسی مطلقی است که به شیوه دموکراسی ِ توخالی تدوین شده است.
نویسنده این مقاله همچنین برخی اشتباهات املایی و انشایی سخنرانی میشل سلیمان را به باد تمسخر گرفت و اشاره کرد که سلیمان می گوید: ” ملت لبنان نمی خواهد خون مردم لبنان جز خاک این کشور را آبیاری کنند” این به آن معنی است که سلیمان خواهان انتقال خون مردم لبنان به خارج از مرزهاست.

گفتنی است سخنان روز گذشته میشل سلیمان با استقبال جریان 14مارس و رسانه های غربی مواجه شد اما موجی از انتقادات داخلی را علیه رئیس جمهور این کشور در پی داشت، چرا که برخی از سخنان او بوی دیکتاتوری را احساس می کردند که او بر آن است بر همه امور لبنانی ها مسلط شود.
– See more at: http://fa.alalam.ir/news/1501140#sthash.6tO3c0RR.dpuf

به گزارش پایگاه خبری شبکه العالم، “جان عزیز” در مقاله ای که در روزنامه الاخبار لبنان به چاپ رسید، اظهارات میشل سلیمان را زننده و وحشتناک توصیف کرد و آن را از نظر مکان، زمان، شیوه بیان، مضمون، پیش زمینه و چشم انداز، به تمام معنی اعلام جنگ نه فقط بر ضد حزب الله بلکه بر ضد تمام مقاومت دانست.

نویسنده این مقاله، اظهارات رئیس جمهور لبنان را به مثابه آغاز جنگِ منحصر کردن سلاح لبنانی تحت فرماندهی شخص میشل سلیمان ارزیابی کرد و نوشت: سلیمان برای توجیه این هدف، 1500 واژه را در کنار واژه هایی از قبیل، امنیت، حاکمیت، عزت، حقوق، اشتباهات، تروریسم، اعتماد، دموکراسی، اصول و جان فشانی ردیف کرد تا بتواند این پیام را به مخاطبان برساند که: بی نظیرترین زمان بندی برای اعلام ابلاغیه شماره یک فرا رسیده است، ابلاغیه ای که مفاد آن تحمیل یک چیز است: “من دستور می دهم” !

جان عزیز، زمینه های شکل گیری چنین زمان بندی در ذهن میشل سلیمان را این گونه برشمرد: 1. تصمیم غرب برای محاصره مقاومت و انتقال از مرحله تصمیم به مرحله اجرا 2. لَه لَه زدن اعراب برای اجرایی شدن این تصمیم غربی 3. نابسامانی سوریه و گرفتار بودن این کشور به مشکلات داخلی و ناتوانی از تاثیرگذاری در لبنان تا چند سال آینده 4. زاویه پیدا کردن میشل عون با مقاومت به حدی که می توان آن را به مثابه اختلافات عمیق دانست 5. بی طرف شدن فرماندهی ارتش به این دلیل که فرمانده ارتش از این پس به جای این که از قانون اساسی یا پیمان یا منشوری دستور بگیرد، فقط و فقط از یک نفر دستور می گیرد و آن شخص یک وزیر است 6. سفر مقامات لبنانی به آمریکا و تاثیرپذیری از این کشور.

وی تاکید کرد که میشل سلیمان به منظور به دست گرفتن زمام امور همه نظامیان در لبنان، تلاش کرد که نهاد نظامی این کشور را بی جهت باد کند و آن را فراتر از همه نهادها معرفی کند و گفت که “همه چیز، اعم از مقاومت، دولت و حتی ارتش باید از رهبری عالی سیاسی فرمان پذیری داشته باشد.” منظور او از رهبری عالی سیاسی مصداق ماده 49 قانون اساسی است که رئیس جمهور را فرمانده عالی نیروهای مسلح معرفی می کند. اما اگر بقیه همین ماده را می خواند متوجه می شد که نیروهای مسلح و به ویژه فرمانده آن، تحت امر شورای وزیران است و این به معنی اتوکراسی مطلقی است که به شیوه دموکراسی ِ توخالی تدوین شده است.
نویسنده این مقاله همچنین برخی اشتباهات املایی و انشایی سخنرانی میشل سلیمان را به باد تمسخر گرفت و اشاره کرد که سلیمان می گوید: ” ملت لبنان نمی خواهد خون مردم لبنان جز خاک این کشور را آبیاری کنند” این به آن معنی است که سلیمان خواهان انتقال خون مردم لبنان به خارج از مرزهاست.

گفتنی است سخنان روز گذشته میشل سلیمان با استقبال جریان 14مارس و رسانه های غربی مواجه شد اما موجی از انتقادات داخلی را علیه رئیس جمهور این کشور در پی داشت، چرا که برخی از سخنان او بوی دیکتاتوری را احساس می کردند که او بر آن است بر همه امور لبنانی ها مسلط شود.

روزنامه الاخبار، سخنرانی میشل سلیمان رئیس جمهور لبنان در روز ارتش را به مثابه اعلام جنگ علیه مقاومت لبنان ارزیابی کرد.”جان عزیز” در مقاله ای که در روزنامه الاخبار لبنان:

مطالب مرتبط
درج دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.