احوال شیخ الازهر از نگاه قرضاوی

یوسف قرضاوی روز چهارشنبه در پایگاه رسمی خود اعلام کرد شیخ الازهر فریب خورد، به طوری که تصور کرد ضرر و زیان کودتای نظامی کمتر از مخالفت با اعتراضات مردمی و حمایت از اخوان المسلمین است. در واقع از مواضع او به خوبی پیداست که او به دلیل جلوگیری از ریخته شدن خون مردم این امر را تایید کرده است.

شیخ الازهر فریب خورد، همانطور که باقی موافقان با برکناری مرسی فریب خوردند . اینها کسانی هستند که ژنرال سیسی، فرمانده ارتش مصر،  آنان را به خدمت گرفته تا به مصری ها و همه دنیا ثابت کند اقدامات ارتش براساس خواست ملت صورت گرفته است.

 

قرضاوی افزود: آیا این اقدام مانع ریخته شدن خون مردم شد یا خون های بیشتری را هدر داد؟ کشور با ثبات شد یا ملتهب؟  آیا سرکوب نتیجه ای جز خفقان در بر داشت؟ آیا اقدامات نیروهای امنیتی با کمک مشتی اراذل و با پشتیبانی نیروهای پلیس و زره پوش های ارتش و تعرض به مسلمانان، شیخ الازهر را راضی کرده است؟ آیا عاقبت هم رکاب شدن با مفسدان چیزی جز تباه کردن دین بخاطر دنیاست؟

یوسف قرضاوی روز چهارشنبه در پایگاه رسمی خود اعلام کرد شیخ الازهر فریب خورد، به طوری که تصور کرد ضرر و زیان کودتای نظامی کمتر از مخالفت با اعتراضات مردمی و حمایت از اخوان المسلمین است. در واقع از مواضع او به خوبی پیداست که او به دلیل جلوگیری از ریخته شدن خون مردم این امر را تایید کرده است.

مطالب مرتبط
درج دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.