آمار گالوپ: موافقت امریکایی ها با همه پرسی درباره همجنس بازی

اکثریت مردم امریکا با به همه پرسی گذاشتن موضوع همجنس بازی و قانونی شدن یا نشدن آن در کل امریکا موافق هستند.

به گزارش سایت گالوپ معتبرترین موسسه نظرسنجی امریکا در امور اجتماعی اکثریت مردم امریکا موافق این امر هستند که یک همه پرسی درباره اینکه همجنسبازی مجاز اعلام شود یا نه برگزار گردد.
 

بر اساس این آمار هر چند این اکثریت ضعیف است اما 52% مردم امریکا با برگزاری نظرسنجی برای تعیین تکلیف درباره قانونی شدن یا غیرقانونی اعلام شدن همجنسبازی در هر پنجاه ایالت این کشور موافق هستند.
 

این نظرسنجی در حالی صورت می گیرد که به استثنای چند ایالت، همه پرسی عمومی مبنایی برای تصویب قوانین در امریکا و ایالت های آن به شمار نمی رود و این تنها یک نظرسنجی برای اطلاع از عقیده مردم در این باره بوده است.
 
اکثریت مردم امریکا با به همه پرسی گذاشتن موضوع همجنس بازی و قانونی شدن یا نشدن آن در کل امریکا موافق هستند.

مطالب مرتبط
درج دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.