غلامحسین دینانی: اسلام طالبانی افراطی با هیچ فرهنگی کنار نمی آید و این خطر، امروز ما را تهدید می کند

این امام علی و فرهنگ اهل بیت است که با فرهنگ ایرانی و با همه فرهنگ های جهان تعامل و تفاهم دارد. والا مطمئن باشید اسلام طالبانی افراطی با هیچ فرهنگی کنار نمی آید و این خطر امروز ما را تهدید می کند.

دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی در گفت وگو با خبرآنلاین با متفاوت دانستن فرهنگ وهابی و طالبانی با فرهنگ اسلامی گفت: " باید اسلام را با اندیشه علی به جهان معرفی کنیم. اسلام محمدی و اسلام علی با این اسلام عرب های وهابی فرق دارد. اسلام علوی، اسلام انسان ساز آسمانی است. ما به آسمانی بودن و انسان ساز بودن حضرت باور داریم."

این استاد فلسفه تاکید کرد: " وهابیت و اسلام القاعده متعلق به عرب های تند رو و افراطی است. این فرهنگ افراطی ضد منطق علی است که باید در کشور خودمان هم از گسترش آن جلوگیری کرد.

فرق حکومت داری و منطق حضرت علی این بود که اسلام علی، اسلام محمدی و اسلام آسمانی بود. نه افراطی. من صریح می گویم که به حضرت علی(ع) و اسلام علی ارادت دارم. نه به این اسلام افراطی عربی. چرا. چون علی یک انسان آسمانی است."

دکتر دینانی افزود: "می گویم من به علی(ع) ارادت دارم. این علی و فرهنگ اهل بیت است که با فرهنگ ایرانی و با همه فرهنگ های جهان تعامل و تفاهم دارد. والا مطمئن باشید اسلام عربی افراطی با هیچ فرهنگی کنار نمی آید. اسلام طالبانی با هیچ فرهنگی کنار نمی آید. امروز خطری که ما را تهدید می کند همین است."

وی با اشاره به اسلام علی و اهل بیت عصمت و طهارت به عنوان حقیقت اسلام تاکید کرد:" نباید اسلام علی واهل بیت با اسلامی که فرهنگ عربی بر آن غلبه دارد اشتباه بگیریم. اسلام عربی افراطی با هیچ بخشی از فرهنگ ایرانی و فرهنگ جهانی ما سازگار نیست."

 
این امام علی و فرهنگ اهل بیت است که با فرهنگ ایرانی و با همه فرهنگ های جهان تعامل و تفاهم دارد. والا مطمئن باشید اسلام طالبانی افراطی با هیچ فرهنگی کنار نمی آید و این خطر امروز ما را تهدید می کند.

مطالب مرتبط
منتشرشده: ۱
  1. عیوق

    کلمه (اسلام افراطی عربی) را از متن مقاله پاک کنید و به جاآن اسلام افراطی بنویسید.

درج دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.