طرح جدید دولت امریکا برای گروه های دینی جهان

دولت امریکا در نظر دارد تا برای نخستین بار اداره جدیدی را به منظور افزایش شناخت و استفاده از ظرفیت های گروه ها، موسسات،‌نهادها و رهبران دینی در سطح جهان راه اندازی کند.

به نوشته واشنگتن پست این اداره جدید با هدف تامین هر چه بیشتر منافع ملی آمریکا به شناسایی و پیگیری برقراری روابط و انجام همکاری های مشترک با گروه های دینی، نهاد های مذهبی و رهبران آنها در سطح جهان خواهد پرداخت.
 

قرار است این سازمان جدید در سه محور گروه های دینی و توسعه، آزادی دینی بین المللی و حل و فصل اختلافات دینی فعالیت داشته باشد. ریاست این اداره بر عهده پروفسور شاون کیسی استاد حوزه علمیه متدیست وزلی خواهد بود.
 

این سازمان بر آن خواهد بود تا با کمک گروه های دینی جهان در کشورهای مختلف در جهت کاهش خطرات و بحران های ناشی از افراط گرایی دینی در سطح جهان و نیز گسترش حقوق بشر و آزادی دینی در کشورها همکاری نموده و در نهایت در پی تحقق منافع ملی و ارزش های امریکا باشد.
 

دولت امریکا در نظر دارد تا برای نخستین بار اداره جدیدی را به منظور افزایش شناخت و استفاده از ظرفیت های گروه ها، موسسات،‌نهادها و رهبران دینی در سطح جهان راه اندازی کند.

مطالب مرتبط
درج دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.