آخرین مطالب

کتاب و مطبوعات

نگاهی به کتاب «نقد سروش»

کتاب «نقد سروش»، تقریر بیست و یک جلسه درس از دروس عقاید آیت‌الله هادی نجفی در نقد پندارهای عبدالکریم سروش درباره…

دولت مدرن و بحران قانون

کتاب جدید زنده‌یاد دکتر داوود فیرحی با عنوان «دولت مدرن و بحران قانون» توسّط نشر نی در دست انتشار است.
نمایش مطالب قدیمی‌تر