مرور برچسب

کنسرت

معاون امور بین‌الملل دفترمقام معظم رهبری: باید مشخص شود که نقش جهان اسلام و کشورهای اسلامی در اداره…

«دین آنلاین» با این عناوین اقتباسی، روزنامه «اعتماد» را مرور کرده است: «معاون امور بین‌الملل دفترمقام معظم رهبری: باید مشخص شود كه نقش جهان اسلام و كشورهای اسلامی در اداره حج…

اذانی که در کنسرت گفته می‌شود

يک گروه صلح‌طلب در آلمان با برگزاري کنسرتي مشتمل بر نغمه‌هايي از اديان مختلف بر آشتي ميان اديان تأکيد مي‌کنند.