مرور برچسب

کلیسا

کاهش گرایش به زندگی کلیسایی در جهان

کلیساهای کاتولیک جهان روند کاهش گرایش به زندگی کلیسایی و شرکت در آیین‌های مذهبی را تجربه می‌کنند و با استمرار این روند، کمک‌های مالی به این مراکز با دشواری مواجه خواهد شد.