مرور برچسب

کلیسا

کاهش گرایش به زندگی کلیسایی در جهان

کلیساهای کاتولیک جهان روند کاهش گرایش به زندگی کلیسایی و شرکت در آیین‌های مذهبی را تجربه می‌کنند و با استمرار این روند، کمک‌های مالی به این مراکز با دشواری مواجه خواهد شد.

گزارشی از وضعیت فعالیت کلیساهای یونان در ایام کرونا؛ انتقاد گسترده به عملکرد کلیساها در…

رییس انجمن مسلمان یونان گفت: مسلمانان در عین حالیکه به قدرت و توانایی لایزل الهی معتقدند، براین باورند که باید بر اساس همین آموزه‌ها در جهت بهداشت خود و عموم مردم گام برداشت.