مرور برچسب

همجنسگرایی

“اسلام دین نیست؛ جنبشی سیاسی است”!

آزادی مذهبی در سال‌های اخیر سیاسی کاری شده است. در ماه های اخیر دادگاه آمریکا به نفع شیرینی‌پزی رأی داد که از پختن کیک برای جشن ازدواج دو همجنس‌گرا سرباز زده بود. همچنین یکی…

آیا ‌هم‌جنس‌گرایان می‌توانند با دعا و ارتباط با خدا گرایش جنسی خود را تغییر دهند؟

در حال حاضر تفکّر رایج و نسبتاً جاافتاده در جوامع غربی آن است که هم‌جنس‌گرایی گرایشی ذاتی است و دستکاری در روح و روان افراد هم‌جنس‌گرا به منظور اصلاح آنها و هدایتشان به سمت…

این اسقف استرالیایی می‌گوید روحانیون کاتولیک او را مورد آزار و اذیت جنسی قرار دادند

وینسنت لانگ ون نگوین، اسقف کاتولیکِ شهر پاراماتا واقع در استرالیا، برای نخستین بار لب به اظهاراتی گشوده و از آزار و اذیت‌های جنسی که زیر دست روحانیون بر وی روا رفته پرده…