مرور برچسب

مهاجرت

الیت حاکم و تجربه اعتراضات ناکام

محمدعلی عسگری: روز به روز الیت حاکم قوی‌تر و زورمندتر می‌شود و در مقابلش آن گروه ناراضی ضعیف‌تر و ناتوان‌تر. معمولاً اعتراضات این گروه‌ها همان داستان کتیبه اخوان ثالث است که…

مهاجرت در چشم‌انداز تاریخ| محمود صدری

اکنون در دورانی هستیم که برای نخستین بار، مهاجرت تبدیل به امری ارادی شده، و مهاجر امکان حفظ فرهنگ بومی در کنار فرهنگ میزبان خویش را یافته است. در کنار این همه امید، دغدغه جنگ،…

جمعیت رو به افول یهودیان در روسیه

اوضاع دیاسپورای یهودیان در فدراسیون روسیه امروزی تا حدی ناامیدکننده شده است. مهاجرت یهودیان از روسیه که به ویژه در بین سال‌های ۱۸۸۱-۱۹۱۴ گسترش یافت، تا امروز ادامه دارد؛ به…

دیاسپوراهای جهانی

رابین کوهن در سال ۱۹۴۴ در ژوهانسبورگ آفریقای جنوبی متولد شده است. وی به عنوان متخصص علوم اجتماعی در زمینه‌های مطالعات جهانی‌شدن، مهاجرت و دیاسپورا فعالیت می‌کند و در حال حاضر…

مرور مطبوعات / قانون مربوط به حجاب تغییر کند

مطبوعات امروز نگاهی اجتماعی به مسائل روز داشتند. از لایحه تأمین امنیت زنان گرفته تا ماجرای تمام‌نشدنی فضای مجازی. مطبوعات امروز گریزی نیز به چرخش کوبا از کمونیسم به سوسیالیسم…