مرور برچسب

مسلمانان کانادا

طراحی اپلیکیشن ضد اسلام‌هراسی در کانادا

در پی آغاز جنگ غزه و افزایش موارد اسلام‌هراسانه در کانادا، مسلمانان این کشور اپلیکیشنی را برای گزارش و ثبت جرایم ناشی از اسلام‌هراسی طراحی کرده‌اند.