مرور برچسب

مسلمانان انگلیس

گلف اسلامی در انگلیس

اتحادیه گلف مسلمانان در انگلیس توانسته با فراهم کردن امکاناتی مطابق با شعایر اسلامی، صدها نفر از مسلمانان را به انجام این بازی تشویق کند.

رشد مطالعات اسلامی در دانشگاه‌های انگلیس

با وجود گسترش تعداد مسلمانان در کشورهای اروپایی به ویژه در انگلیس، رشته‌ مطالعات اسلامی در دانشگاه‌های بریتانیا رونق فراوانی یافته است و اکنون در ۱۸ موسسه و دانشگاه این کشور،…

ماه رمضان و تحریم خرماهای اسرائیلی در انگلیس

در آستانه ماه رمضان، گروه‌ها و نهادهای اسلامی از مسلمانان خواستند از افطار با خرماهای اسرائیلی بپرهیزند، چراکه با این کار به ادامه اقدامات اسرائیل در مناطق اشغالی کمک می‌کنند.