مرور برچسب

مسلمانان انگلیس

گسترش اسلام‌هراسی در انگلستان

بر اساس گزارش جدید وزارت کشور انگلستان، اسلام‌ستیزی و جرایم ناشی از نفرت علیه مسلمانان در ماه‌های اخیر گسترش یافته‌است.

مسلمانان بریتانیا در جایگاه شهروندان درجه دو

موسسه روابط نژادی بریتانیا که یک اندیشکده غیردولتی است می‌گوید نهادهای حکومتی در این کشور با استفاده از تغییر قوانین شهروندی و اعمال آن علیه مسلمانان این کشور آنها را در عمل…

گلف اسلامی در انگلیس

اتحادیه گلف مسلمانان در انگلیس توانسته با فراهم کردن امکاناتی مطابق با شعایر اسلامی، صدها نفر از مسلمانان را به انجام این بازی تشویق کند.