مرور برچسب

فلسفه اخلاق

چگونه می‌توانیم “خوب باشیم بدون خدا”؟

یکی از مهم‌ترین سؤالات در فلسفه غرب این است که "آیا می‌توانیم بدون خدا خوب باشیم؟" این سؤال بیانگر دغدغه انسان محوری است که اخلاقیات و مجموعه‌ای متعالی از اصول اخلاق را خارج…

چالش‌های اخلاقی اعلامیه حقوق بشر

مصطفی سلیمانی دانش‌آموخته فلسفه اخلاق، در یادداشتی به چالش‌های اخلاقیِ حقوق بشر پرداخته و درستی یا نادرستی ادعای جهان‌شمول بودن اعلامیه حقوق بشر را مورد بررسی قرار داده است.

مضامین اخلاقی و اگزیستانسیل قرآن(۷)

جلسه هفتم و آخر از سلسله جلسات مضامین اخلاقی و اگزیستتسیل قرآن را در خدمت شما هستم. ابتدا مروری می­کنم به مباحثی که در این سلسله جلسات طرح شد. به یکی دو پرسشی که دوستان بیرون…

مرگ حیات اخلاقی

کمال اخلاقی انسان را نمی‌توان به قوانین اخلاقی در دنیای مدرن فروکاست، فلسفه اخلاق خصلت اخلاق نیکوست ونه فقط فلسفه رفتار نیکو.

مضامین اخلاقی و اگزیستنسیل قرآن(۳)

نوبت گذشته به پاره‌­ای از اِلِمان‌های اخلاقی و اگزیستنسل در قرآن با محوریت آیات سوره اسرا پرداختم. البته در انتها استشهادی کردم و گریزی هم به آیات سوره یوسف زدم. امروز بنا…

مکانیسم دین برای باور به دانسته‌ها

به اعتقاد بابک عباسی، ادیان از ما خواسته‌اند بیشتر روزهای سال مهربان و باگذشت باشیم و این به ابداع انبوهی از مکانیسم‌های نبوغ‌آمیز برای جنباندن اراده انجامیده است.