مرور برچسب

فلسفه اخلاق

کیرکگارد، دوراهی خیر و شر و اخلاق

کیرکگارد در دو راهی خیر و شر راه‌حلی که به اخلاقیات نظام‌مند نزدیک باشد ارائه نکرد؛ با این حال این فیلسوف دانمارکی یک پدیدارشناس اخلاقی بی‌بدیل بود، استاد تشریح این‌که وقتی…

گفتگویی در باب آزادی حیوانات و فلسفه اخلاق

مترجم کتاب آزادی حیوانات: تا زمانی که موجودي داراي منافع است و توانايي داشتن منافع را داشته باشد، صرف‌نظر از اينكه چيست و از چه نژاد و جنسي است، به كجا تعلق دارد و داراي چه…

در حکایت «قانون»

قانون اساسا ناظر به حقوق افراد و خير و سعادت ايشان است. آدميان در فقدان وجدان اخلاقي براي اداي حق و خواستِ خير بايد توسط قانون به اداي حق و برقراري خير ملزم شوند و حاكميت…

کتاب «فلسفه اخلاق در دایره عقل و دین» منتشر شد

کتاب «فلسفه اخلاق در دایره عقل و دین؛ فرانظریه یکپارچگی اخلاق» تألیف حجت الاسلام والمسلمین هادی صادقی به همت پژوهشگاه قرآن و حدیث و انتشارات کتاب طه به زیور طبع آراسته شد.

حکمران خوب یا حکمرانی خوب؟ دیباچه ابوالقاسم فنایی بر کتاب چهار نظریه درباره حکمرانی

کتاب «چهارنظریه درباره حکمرانی؛ پژوهشی درباره نسبت مشروطیت و مشروعیت» به قلم محمدامیر قدوسی در سال 1399 توسط انتشارات نگاه معاصر متشر شد. ابوالقاسم فنایی بر این کتاب دیباچه‌ای…