مرور برچسب

فلسطین اشغالی

دستگیری مسیحیان معترض به قحطی در غزه

" وای بر شما که غذا می خورید در حالی که دیگران گرسنه‌اند." این شعاری بود که دو صف از کشیشان و مردم مسیحی در ساختمان کنگره آمریکا سر می‌دادند. آنها تا قبل از دستگیری به دست…

داعش تمام شد اما سلفیسم نه!

عظیم محمودآبادی: بی‌اعتنایی دولت‌های اسلامی به مسئله فلسطین و از آن مهم‌تر همراهی ایشان با اشغال‌گران و حامیان‌شان از مهم‌ترین عوامل رشد سلفی‌گری است.

و إنی لمشتاق الی أرض غزه …

محسن الویری: مبارزه با غده چرکین سرطانی اسرائیل هیچگاه یک مسأله عربی و یک مسأله محدود منطقه‌ای نبوده و از همان آغاز یک مسأله و چالش تمدنی به شمار می‌رفته است، ولی اکنون بیش از…

غزّه در محاصره و تسلّی‌جویی مردم در دین

ده‌ها هزار تن از فلسطینیانی که در نوار غزّه در محاصره و در گیرودار کشمکش‌ها زندگی می‌کنند، با مشغول شدن به مطالعات قرآنی آرامش یافته‌اند. امسال ماه رمضان صدها تن از جوانان و…