مرور برچسب

زنان

آموزش اولین گروه زنان در ارتش عربستان

اولین گروه زنان نیروهای مسلح عربستان سعودی پس از گذراندن دوره مقدماتی در مرکز آموزش کادرهای زنان نیروهای مسلح این کشور فارغ التحصیل شدند.

پدیدارشناسی، بدن و تقویم زنانه جهان

کتاب «به‌سوی پدیدارشناسی تمایز جنسی» تلاشی نظری برای به‌چالش‌کشیدن مجموعه گسترده‌ای از تفاسیر غالب در اروپای قرن بیستم و بیست‌و‌یکم درباره کتاب «جنس دوم» اثر سیمون دوبووار…