مرور برچسب

زنان

حضور زنان در نظام تامین مالی اسلامی

زنان و مردان رویکردهای متفاوتی به امور مالی دارند و اکنون بیش از هر زمان دیگری به نگرش‌های متفاوتی در جهت‌یابی تأمین مالی اسلامی نیاز داریم تا شاهد شکوفایی آن باشیم. فین‌تک به…