مرور برچسب

انگلیس

گسترش اسلام‌هراسی در انگلستان

بر اساس گزارش جدید وزارت کشور انگلستان، اسلام‌ستیزی و جرایم ناشی از نفرت علیه مسلمانان در ماه‌های اخیر گسترش یافته‌است.

مسلمانان بریتانیا در جایگاه شهروندان درجه دو

موسسه روابط نژادی بریتانیا که یک اندیشکده غیردولتی است می‌گوید نهادهای حکومتی در این کشور با استفاده از تغییر قوانین شهروندی و اعمال آن علیه مسلمانان این کشور آنها را در عمل…