مرور برچسب

انگلیس

گسترش اسلام‌هراسی در انگلستان

بر اساس گزارش جدید وزارت کشور انگلستان، اسلام‌ستیزی و جرایم ناشی از نفرت علیه مسلمانان در ماه‌های اخیر گسترش یافته‌است.