مرور برچسب

انگلیس

صادق زیباکلام: آن هفت سال دوم من را متحول کرد

شرق در شماره امروز از سخنان زیباکلام درباره علاقه انگلیسی ها به اطلاع از نظرات عالمان دینی شیعه نوشته و ذر کنار یادداشتی درباره وظایف خطیر وزیر ارشاد، به انعکاس نظرات مختلف در…

کامرون: جوانان ناراضی انگلیسی در ایدئولوژی غرق می‌شوند که باور دارد غرب بد است و دموکراسی اشتباه است

«دین آنلاین» با این عناوین اقتباسی، روزنامه «اطلاعات» را مرور کرده است: «تلاقی فلسفه با دین، حادثه بزرگی بود که در مسیحیت و در عالم اسلام رخ داد»، «کتاب «سی سال با تاریخ»…