مرور برچسب

انتخابات امریکا

ترکیب مذهبی کابینه احتمالی جو بایدن

در دوران گسترش کثرت‌گرایی مذهبی در امریکا، نسل جوان این کشور به ویژه آنها که فرزندان و نوادگان مهاجران هستند در او نوعی تعلق معنویِ چندایمانی می‌بینند که برای نسل‌های مسیحی…

بایدن و رؤیای تحقق مطالبات شهروندان مسلمان

بسیاری از کارشناسان آمریکایی عرب‌تبار بر این باورند که رأی شهروندان مسلمان پیروزی در انتخابات را برای بایدن رقم زد. حال باید دید آیا واقعاً جایگاه اقلیت مسلمان در دولت جدید…

شکست ترامپ و ترامپیسمی که ادامه دارد

با وجود شکست ترامپ در انتخابات آمریکا، گفتار و سیاست‌های ترامپ (ترامپیسم) موضوعی نیست که با شکست او به پایان برسد و سیاست‌های محافظه‌کارانه و پوپولیستی ترامپ و همفکرانش حتی…