دود تحریم به چشم همه بشر می‌رود

تحریم اقتصادی و مالی یک کشور که می‌تواند مقدمه جنگ منطقه‌ای هم باشد، خساراتی به کلیت کره زمین وارد می‌کند و به عبارتی، نه تنها یک ملت آسیب جدی می‌بیند بلکه کلیت زمین و جامعه…

فضای مجازی و محیط‌زیست ایران

پیوسته از مضرات فضای مجازی می‌گویند و نه‌فقط در یک عرصه، بلکه در سیاست، مذهب، امنیت، تربیت و حتی محیط‌زیست. مخالفان فضای مجازی در همه این عرصه‌ها پیدا می‌شوند. از آن‌سو هم…

چرا علما در محیط زیست ایران اختلاف دارند؟

اینکه در فقه میان فقها اختلاف درگیرد البته عادی است و گویا در غالب موارد، ماهیت کار فقهی همین است. در دانش‌هایی که اساس کار آن‌ها بر تفسیر متون مکتوب مبتنی است، وقوع این امر…

معضل قدیمی «سگ»

چند روزی است که برخی حامیان حیوانات باز هم تصاویری از کشتار سگ‌های بی‌صاحب را در شبکه‌های مجازی به اشتراک گذاشته‌اند و این بار در خوزستان.

حکم اخلاقی و فقهی عقیم‌سازی سگ‌های بی‌صاحب

آیا عقیم کردن سگ‌ها به لحاظ اخلاقی جایز است؟ بستگی دارد که شما چه ملاکی برای اخلاق داشته باشید ولی ظاهراً عقیم کردن حیواناتی مثل سگ را در شرایط فعلی با هر معیاری که بسنجید، یک…
نمایش مطالب قدیمی‌تر