درآمدی بر اخلاق فلسفی در حکمت متعالیه

سیدخلیل‌الرحمان طوسی

کتاب درآمدی بر اخلاق فلسفی در حکمت متعالیه، از «یک مقدمه و دو بخش با نام انسان‌شناسی و فلسفه اخلاق متعالیه» تدوین شد.

بخشی از مقدمه کتاب: «اخلاق و نقش آموزه‌های اخلاقی در حسن سلوک و تعامل میان انسان‌ها با یکدیگر، بخش مهمی از دغدغه‌ها و اندیشه‌های متفکران و خردورزان است. ادیان الهی، به خصوص دین اسلام به عنوان اصلی‌ترین مرجع تنظیم روابط فردی و اجتماعی انسان‌ها فصل جامعی از آموزه‌ها و رهنمودهای اصلاحی خود را به تهذیب نفوس مؤمنان و چگونگی تنظیم روابط انسان‌ها با یکدیگر اختصاص داده‌اند.»
بخش اول کتاب به مطالبی همچون: «انسان‌شناسی و حکمت متعالیه، اهمیت علم‌النفس نزد ملاصدرا، تعریف نفس، نظر ملاصدرا، رابطه نفس و بدن، بسیط الحقیقه کل الاشیاء، حرکت جوهری استکمالی نفس، تبیین حرکت جوهریه کمالیه نفس، مراحل کمال نفس انسان» اختصاص یافته است.
در بخش اول می‌خوانیم: «با برقراری پیوندی خلاقانه میان برهان فلسفی، شهود عرفانی و تعالیم قرآن و سنت، حکیم متأله، ملاصدرا، توانسته است انسان‌شناسی چند بعدی‌ای عرضه کند که به خوبی می‌تواند ساختارهای زیرین حکمت عملی متعالیه و بالتبع مبانی اخلاق فلسفی را فراهم آورد؛ حوزه‌ای را که خود حکیم ملاصدرا به طور مستقل فرصت پرداختن بدانها را نیافت.»
بخش دوم به موضوعاتی همچون: «گذر از علم‌النفس به اخلاق متعالیه، نفس فاعل حقیقی افعال اخلاقی، عوالم خیال، مسئله علم در اخلاق متعالیه، بیان فلسفی کمال علمی نفس، حقیقت خیر و شر اخلاقی در حکمت متعالیه، تحلیل فلسفی از کلمات ملاصدرا، عوامل مؤثر در شناخت ملاکات اوصاف اخلاقی، مفهوم کمال در اخلاق متعالیه، ریاضات بدنی و موانع کمال» پرداخته است.
کتاب درآمدی بر اخلاق فلسفی در حکمت متعالیه نوشته خلیل‌الرحمان طوسی در ۱۹۲ صفحه به همت انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی روانه بازار نشر شده است.کتاب درآمدی بر اخلاق فلسفی در حکمت متعالیه، از «یک مقدمه و دو بخش با نام انسان‌شناسی و فلسفه اخلاق متعالیه» تدوین شد.

مطالب مرتبط
درج دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.