تازه‌ترین اثر رضا داوری اردکانی منتشر شد

کتاب «اخلاق در زندگی کنونی و شرایط اخلاقی پیشرفت و اعتلای علوم انسانی» تازه‌ترین اثر رضا داوری اردکانی منتشر شد.

کتاب «اخلاق در زندگی کنونی و شرایط اخلاقی پیشرفت و اعتلای علوم انسانی» تازه‌ترین اثر رضا داوری اردکانی به همت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در سال ۱۳۹۹ منتشر شد.

این کتاب از مجموعه پروژه‌های «طرح جامع اعتلای علوم انسانی» است.

در ابتدای کتاب، سخن پژوهشگاه، مقدمه حسینعلی قبادی رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با عنوان کلامی در محضر استاد؛ مواجهه ناب متفکر با مسئله اخلاق، و درآمدی به قلم رضا داوری اردکانی منتشر شده است.

در ادامه مطالب کتاب در چهار بخش ۱- بحران اخلاقی معاصر و وضع اخلاق در جهان، ۲- نظر اجمالی به اخلاق در تاریخ ایران، ۳- اخلاق کنونی از کجا آمده است؟ و ۴- نسبت تاریخی میان علم و اخلاق، آمده است که هر کدام از بخش‌ها مشتمل بر تعدادی فصل است.

این کتاب بیش از آنکه یک پژوهش متعارف دانشگاهی باشد، نظریه پردازی یک اندیشمند اصیل و بسیار مجرب است که کوشیده تا یافته‌هایش را به شیوایی تبیین کند.

این اثر از آن رو اصیل به شمار می آید که از مواجهه ناب ذهن این متفکر معاصر، با معنا و کارکرد اخلاق در جهان امروز و امکانات آن برای پیشرفت فرهنگ و علوم برخاسته است.

منبع خبرگزاری مهر
مطالب مرتبط
درج دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.