کتاب «ملاصدرا و مسئله معاد» منتشر شد

کتاب ملاصدرا و مسئله معاد از سوی پژوهشکده فلسفه و کلام اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و به قلم علیرضا اسعدی منتشر شد.

کتاب «ملاصدرا و مسئله معاد» از سوی پژوهشکده فلسفه و کلام اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و به قلم علیرضا اسعدی در ۵۷۲ صفحه منتشر شد.

در معرفی این اثر آمده است:

کتاب «ملاصدرا و مسئله معاد» با هدف آشنایی با معارف دقیق و عمیق اسلامی، ارائه تبیین‌های منطقی از آموزه‌های دینی، رسیدن به فهم دقیق‌تر و جامع‌تری از آموزه‌های دینی مرتبط با معاد، شناخت چالش‌های موجود در تبیین‌های عقلی ارائه شده و به ویژه تبیین‌های صدرائی از عناصر آموزه دینی معاد تدوین شده و ضمن گزارش دیدگاه ملاصدرا در مورد هر یک از عناصر آموزه دینی معاد، به بررسی لوازم و نتایج دیدگاه وی پرداخته شود و میزان موفقیت وی در ارائه تبیین‌های هماهنگ با آیات و روایت مورد بررسی قرار گیرد.

از آنجا که سامان بخشیدن به این تحقیق از یک سو نیازمند مطالعه و بررسی آثار ملاصدرا و از سوی دیگر مطالعه دقیق متون دینی و آیات و روایات بود، برای رسیدن به برداشت صحیح و دقیقی از دیدگاه ملاصدرا در هر مسئله، تقریباً به تمامی آثار ایشان مراجعه شده است.

هرچند ممکن است که در توصیف دیدگاه ایشان، تنها به برخی آثار ایشان ارجاع صورت گرفته باشد. از سوی دیگر در برداشت از متون دینی و آیات و روایات، ضمن بررسی و مطالعه منابع، در جمع بندی مساله برداشت مفسران و محدثان بزرگ اسلامی نیز لحاظ شده است.

با توجه به گستردگی مباحث مربوط به معاد، طبیعی است که نتوان همه آنها را در اثری با این حجم مورد بررسی قرار داد.

از این رو تنها به مسائل مهم حوزه معاد شناسی اکتفا شده است و مسائل مورد نظر در شش فصل به شرح زیر سامان داده است: فصل اول: مرگ؛ فصل دوم: قبر و برزخ؛ فصل سوم: بعث و حشر؛ فصل چهارم: معاد جسمانی؛ فصل پنجم: احوال و مواقف؛ فصل ششم: بهشت و جهنم. در پایان نیز نتیجه‌گیری مباحث به‌اختصار آمده است.

منبع خبرگزاری مهر
مطالب مرتبط
درج دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.