قاضی محمد سعید العشماوی

قاضی محمد سعید العشماوی، روشنفکری مصری است که می کوشد تا رویکردی امروزی از متون دینی را ارائه کند.

قاضی محمد سعید العشماوی به موضوعات چالش برانگیزی همچون جهاد و حجاب وارد شده و تفاسیر متفاوتی را عرضه کرده است.

العشماوی از منتقدان اصلی برداشت‌های سیاسی و حقوقی از متون دینی است.

او معتقد است که متون دینی، می‌باید اخلاق و معنویت را برای انسان به ارمغان آورند و هرگونه رویکرد سیاسی، سبب انحراف از روح کلام وحی است.

قاضی محمد سعید العشماوی در عبارتی کلیدی عنوان می کند که “خداوند می خواست که اسلام دین باشد، اما آدمها از آن سیاست ساختند.”

وی با همین مبنا است که میان “فقه” و “شریعت” نیز تمایز می‌نهد. در این پرونده به پاره ای از آراء این نواندیش مصری اشاره شده است:

تمایز میان شریعت و فقه از منظر محمد سعید العشماوی

کتاب اسلام‌گرایی یا اسلام؟ مانیفست محمد سعید العشماوی

تمایز میان شریعت و فقه از منظر محمد سعید العشماوی

قاضی عشماوی؛ تمام قامت علیه اسلام سیاسی

 

 

 

 

مطالب مرتبط
درج دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.