با موضوع «فلسفهٔ تطبیقی در ایران»؛ شمارهٔ ۱۵۴ فصلنامهٔ اطلاعات حکمت و معرفت منتشر شد

شمارهٔ ۱۵۴ فصلنامهٔ اطلاعات حکمت و معرفت با موضوع «فلسفهٔ تطبیقی در ایران» منتشر شد.

محمدحسن یعقوبیان دبیر «فلسفهٔ تطبیقی در ایران» فصلنامه اطلاعات حکمت و معرفت، دو جریان اصلی را در فلسفهٔ تطبیقی در سنت ایرانی-اسلامی قابل واکاوی می‌کند که عبارت‌اند از یکی راه‌رفته در تولد و شکل‌گیری و بررسیدن اختلاف‌نظر در اینکه فلسفه تطبیقی پدیده‌ای نوین در سنت معاصر است یا ریشه‌هایی کهن‌تر در سنت کلاسیک فلسفی نیز دارد و دیگری راه پیش رو و افق‌های گشوده فراروی آن است تا ضمن آسیب‌شناسی امر موجود، راه گشایی امر مطلوب نیز فراهم گردد.
ویژه‌نامهٔ شمارهٔ ۱۴۵ فصلنامهٔ اطلاعات حکمت و معرفت مشتمل بر هفت نوشتار است. و در مجموعه مقالات و گفت‌وگوهای این شماره به تنوع سبک و روش فلسفه تطبیقی به‌ویژه در برههٔ پساکربنی توجه شده است که ذیل جریان‌های معرفتی معاصر، متعین و متحقق شده است. نخستین نوشتار با عنوان «تأملی در باب فلسفه تطبیقی» گفت‌وگویی با داوری اردکانی است که ضمن توجه به تاریخچه مختصری از فلسفه تطبیقی در ایران، رد پای آن از دوره متقدمین و متأخرین تا معاصرین در دو زیست‌بوم حوزوی و دانشگاهی دنبال شده است.
دومین نوشتار با عنوان «ماهیت فلسفه تطبیقی از دیدگاه هانری کربن» گفت‌وگویی با انشا الله رحمتی است. در این گفتگو مشخص‌شده است که آنچه در آثار و کار کربن شکل‌گرفته است، فلسفه تطبیقی به معنی مرسوم نیست بلکه نوعی حکمت تطبیقی و معنویت تطبیقی است که اگرچه بر اسلام ایرانی و حکمت شیعی متمرکزشده است، چتر خود را به وسعت سنت ابراهیمی گشوده است و با پدیدارشناسی معنوی و تغییر کلید هایدگری به تأویل، به یادآوری حکمت پرداخته است.
بدیهی است توجه به ماهیت کار کربن و روش او درباز خوانی آنچه تحت عنوان فلسفه تطبیقی در ایران معاصر شکل‌گرفته و در چگونگی تداوم یا نقد و عبور از او در حیات فلسفه تطبیقی، نقش بسیار مهمی دارد. چه اینکه تأثر جریانات معاصر از اندیشه کربن در همین مجموعه مقالات نیز قابل‌مشاهده است.
سومین نوشتار با عنوان «فلسفه تطبیقی در کار و اندیشه نئوصدراییان» مصاحبه شفاهی با حسین غفاری است که اندیشه علامه طباطبایی و شاگردان ایشان را دنبال نموده است که از سویی طرف گفتگو با هانری کربن بوده‌اند و از دیگر سو، با نوعی رویکرد تحلیلی متمایز از روش پدیدار شناختی کربن، به مباحث جدی در فلسفه تطبیقی پرداخته‌اند.
چهارمین نوشتار با عنوان «تاریخچه فلسفه تطبیقی در ایران» به قلم محمدحسن یعقوبیان است. نوشتار پنجم با عنوان «فلسفه حقیقی، فلسفه تطبیقی است» مقاله‌ای به قلم پل ماسون اورسل که علیرضا رضایت به فارسی ترجمه کرده است.

ششمین و آخرین مقاله از بخش ویژه‌نامه با عنوان «اهمیت و ضرورت فلسفه تطبیقی در جامعه ما» به قلم بیژن عبدالکریمی است که به‌نوعی بازخوانی و بازاندیشی ضرورت فلسفه تطبیقی در سنت فکری ایزوتسو، کربن و فردید است. در این مقاله مطرح می‌شود که طرح فلسفه تطبیقی یا فرافلسفه شرقی توسط ایزوتسو و هانری کربن، علی‌رغم وجهه پدیدارشناسی و فرهنگی، دارای رویکرد فلسفی است. سنت فردیدی نیز در اتصال هایدگر به ایران و ایجاد پارادایم انتولوژیک در خودآگاهی فرهنگی ما، واسطه کربن را در دل خود دارد و البته متمایز از کربن که از هایدگر به سهروردی می‌رسد، فردید به ابن عربی می‌رسد تا با تمسک بر وجه انتقادی هایدگر، رویکرد رادیکال‌تری در نسبت با متافیزیک حتی موجود در حکمت سهروردی را دنبال کرده باشد.
دومین بخش نشریه با عنوان «اندیشه و نظر» مشتمل بر پنج نوشتار است نخستین مطلب با مقاله‌ای از انشا الله رحمتی با «عنوان فایده‌گرایی» است.
دومین مقالهٔ اندیشه و نظر با عنوان «پژوهشی در باب مطالعهٔ مقایسه‌ای دین» به قلم ویلیلم پادن و ترجمه علیرضا رضایت است.
سومین نوشتار را اعظم ایزدی اودلو دربارهٔ «فلسفهٔ سیاسی فارابی از دیدگاه هانری کربن» نگاشته است.
چهارمین نوشتار به قلم مایکل ای. مارمورا مقاله‌ای با عنوان «بهشت در فلسفه اسلامی» با ترجمه میترا سرحدی است.
پنجمین مقاله را هم محمدجواد محمدی با عنوان «فلسفهٔ قواعد مسئولیت‌ساز» نگاشته است.
بخش سوم مجله با عنوان گزارش مشتمل بر یک نوشتار با عنوان «تاریخ شفاهی حکمت و فلسفه در ایران» است که تنظیم و ویرایش آن را فاطمه محمد به عهده داشته است.
آخرین بخش فصلنامهٔ اطلاعات حکمت و معرفت به دبیری منیره پنج‌تنی با چهار نوشتار بخش «کتاب» است. پنج‌تنی در نخستین نوشتار در مقاله‌ای با عنوان «چالش‌های نشر: فرصت‌ها و تهدیدها» به طرح پرسش دربارهٔ وضعیت نشر در ایرانِ امروز و فرصت‌ها و تهدیدهایش پرداخته که حاصل و معلولِ رخدادهایی مانند بیماری همه‌گیر کرونا است. همچنین در این متن چندین کتاب برای آشنایی با نشر و ویرایش و ارتباط این دو معرفی‌شده است.
دومین نوشتار گفت‌وگویی با عنوان «دربارهٔ وضعیت نشر امروز» است که دبیر این بخش با عبدالحسین آذرنگ انجام داده است. در ادامه هم مطلبی دربارهٔ نشر «حکمت کلمه» آمده است که به معرفی فعالیت‌های این نشر با تمرکز بر سه کتاب صفات الهی، تخیل نمادین و علیت فلسفی در سینما می‌پردازد. در آخر هم با مترجم کتاب تخیل نمادین اثر ژیلبر دوران گفت‌وگو شده است.
شمارهٔ ۱۵۴ نشریهٔ اطلاعات حکمت و معرفت با مدیرمسئولی و سردبیری انشا الله رحمتی با بهای ۱۵, ۰۰۰ تومان ویژهٔ فصل بهار ۱۳۹۹ منتشرشده و در اختیار علاقه‌مندان قرار گرفته است.

منبع خبرگزاری مهر
مطالب مرتبط
درج دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.