آخرین مطالب

قالب>خبر

ورود قرآن چینی ممنوع!

چین با تولید هر کالایی که از دستش برآید می کوشد به بازار ایران حمله کند. قرآن های چینی آن هم با غلطهای فراوان…

حق جنسی زنان

ما خواهان ژرف نگرى در ادله و خروج از شيوه سنتى در فهم نص و وارد شدن به فهم عرفى گسترده‏تر از دقت‌هاى لفظى هستيم، تا…