آخرین مطالب

نهادها و سازمان‌ها

مصر و الازهر؛ موقعیت جدید

به عقیده محمد مسجد جامعی بدون توجه به موقعیت کنونی مصر نمی‌توان درک همدلانه‌ای از ازهر و تحولات آن داشت. بدین علت…
نمایش مطالب قدیمی‌تر