مرور برچسب

کنیسه

برنامه اسرائیل برای ساخت کنیسه در کرانه باختری

وزیر امور دینی در دولت اسرائیل، متان کهانا علاوه بر برنامه‌های سابق، برنامه‌های جدیدی را برای حمایت دولت در ساخت کنیسه‌های بیشتر در شهرک‌های کرانه باختری و کمک اقتصادی بیشتر…