مرور برچسب

ویروس کرونا

استاد دانشگاه ادیان: هوش مذهبی، آیین‌های محرم را با جامعه کرونازده متناسب‌سازی می‌کند

استاد دانشگاه ادیان و مذاهب درباره تأثیر همه‌گیری کرونا بر تعلیق آیین‌ها و مناسک مذهبی گفت: کرونا اگرچه مناسک مذهبی و دسته‌جمعی را تحت شعاع قرار داد و صورت سنتی‌شان را که حضور…

آن همه مناسک‌گزار، شب‌های قدر کجا رفتند؟

اگر امسال، برخی پارسالیانِ شرکت‌جسته در مراسم احیا، در خانه خوابیدند یا جلوی جعبه‌ی سیمایی لمیدند و زورِ اشک زدند و زجرِ خشکی چشم کشیدند، اعظمِ بار گناهش(!) بر دوش کسانی است…

کرونا بر چه معادله‌هایی تأثیر می‌گذارد؟

کرونا آن قدر جدی ظهور کرده است و آن قدر قواعد همه اشیاء را به هیمنه درنوردیده که امروز فقط باید نشست و ار معادلاتی گفت که دیروز چنان بوده و امروز چنینِ معادلاتی که همه ارکان…

تأملی در انگاره تطهیر

کرونا موجودی واقعاً قدرتمند و عجیب است. تمام شئون زندگی ما را تحت تأثیر قرار داده است؛ از جشن‌های بهارانه تا سفرهای نوروزی و اخیراً ماه رمضان و شب‌های قدر. امسال عده کثیری از…