مرور برچسب

ویروس کرونا

فواید کرونا

شکی نیست که ویروس کرونا سختی‌های بسیاری در ابعاد گوناگون زندگی بشر به وجود آورده است. نگارنده خود یکی از عزیزترین و نزدیک‌ترین بستگان خود را در اثر این بیماری از دست داد اما…