مرور برچسب

ویتگنشتاین

تیر چند نشان آلمان در پذیرش پناهجویان مسلمان

«دین آنلاین» با این عناوین اقتباسی، روزنامه «شرق» را مرور کرده است: «پذیرش انبوهی از پناهندگان، فرصتی برای بازگشت آلمان به عرصه اخلاقی جهانی است/ قبول پناهندگان مسلمان، باعث…