مرور برچسب

ویتگنشتاین

دو گام در شناخت ویتگنشتاین

به‌تازگی دو کتاب «تحقیقات فلسفی» و «رساله منطقی ـ فلسفی» ویتگنشتاین با ترجمه‌ مالک حسینی به همت نشر هرمس و نشر کرگدن منتشر شده است.

آیتی بهتر از این می‌خواهید؟

مراد از نگارش این جستار، ایضاح مفهومی درباره چندوچون دین‌ورزی و نحوه‌های زیست دینی در روزگار کنونی و سعه بخشیدن به دایره مصادیقِ اسلام ایرانی بوده است. درعین‌حال، اگر این…

الاهیات سینوی، طنز الاهیاتی و معضلِ شرّ*

پس از انتشار دو مصاحبه " می‌شود به سراغ «خدا» رفت" و " بحران کرونا، فلسفه اسلامی و مسئله شرّ"، پرسش‌ها و ملاحظات متعددی طی سه- چهارهفته اخیر دریافت کردم. سطور پیش رو را ناظر…

تأثیرات کواین بر فلسفه معاصر

برخی ویلارد ون اورمن کواین (۱۹۰۸-۲۰۰۰ م.)، فیلسوفِ علم و منطق‌دانِ آمریکایی و استاد فلسفه در دانشگاه هاروارد، را بزرگ‌ترین فیلسوف قرن بیستم می‌دانند. برخی نیز او را در کنارِ…