مرور برچسب

ویتگنشتاین

وصفی حجاب؛ شاگرد فلسطینی ویتگنشتاین

محمد سعید عبداللهی دانشجوی دکتری فلسفه اخلاق و طلبه سطح چهار حوزه علمیه، در یادداشتی نگاهی انداخته به شخصیت و اندیشهٔ «وصفی حجاب»، تنها دانشجویی که ویتگنشتاین راهنماییِ…

غزه، کودکان و «یقین اخلاقی»

محمد سعید عبداللهی(طلبه سطح چهار حوزه و دانشجوی دکتری فلسفه اخلاق): یکی از این گزاره‌ها که شاید بیشترین همدلی را میان مردمان از هر دین، رنگ و نژاد و فیلسوفان برانگیزد این…

در هوای لودویگ و سهراب| سروش دباغ

در این نوشتار بلند به بررسی تطبیقی آرای لودویگ ویتگنشتاین و سهراب سپهری ذیلِ پنج موضوع «معنای زندگی»، «امر متعالی»، «ایمان‌ورزی»، «نگرش به هستی» و «مرگ» خواهم پرداخت.

سیر تحول معنای فلسفه| همایون همتی

تقریباً در همه دانشگاه‌های کشورهای دارای دانشگاه، موضوعی تحت عنوان "فلسفه" تحصیل و تدریس می‌شود و تقریباً همه کتابخانه‌های بزرگ و کتابفروشی های عمده بخشی را به "فلسفه" اختصاص…

دین و فلسفه از نگاه ویتگنشتاین و کی‌یرکگارد

ویتگنشتاین و کی‌یرکگارد معتقدند كه برای فهم دینی، پرورش معنوی مهم‌تر از پیروی فكری از یك مجموعه گزاره اعتقادی است؛ نیز هر دو معتقدند «حقیقت، بدان معنا كه مسیح حقیقت دارد، نه…

انگاره‌ای از حیات لودویگ ویتگنشتاین

ویتگنشتاین از این جهت منحصر به فرد است که دو فلسفه متفاوت و بسیار تاثیرگذار را ارائه کرد. هر کدام از این اندیشه‌ها تاثیری تعیین‌کننده بر دو نسل از فیلسوفان پس از خود داشت.…

سه میراث دارِ ویتگنشتاین

هر کدام از سه فیلسوفی که وصی آثار ویتگنشتاین به شمار می‌آمدند با یک جنبه علمیِ ویتگنشتاین همراه شدند. آنسکوم به فلسفه ذهن ویتگنشتاین متأخر پرداخت، علاقه‌ی جرج هنریک فون رایت…