مرور برچسب

ویتگنشتاین

سیر تحول معنای فلسفه| همایون همتی

تقریباً در همه دانشگاه‌های کشورهای دارای دانشگاه، موضوعی تحت عنوان "فلسفه" تحصیل و تدریس می‌شود و تقریباً همه کتابخانه‌های بزرگ و کتابفروشی های عمده بخشی را به "فلسفه" اختصاص…

دین و فلسفه از نگاه ویتگنشتاین و کی‌یرکگارد

ویتگنشتاین و کی‌یرکگارد معتقدند كه برای فهم دینی، پرورش معنوی مهم‌تر از پیروی فكری از یك مجموعه گزاره اعتقادی است؛ نیز هر دو معتقدند «حقیقت، بدان معنا كه مسیح حقیقت دارد، نه…

انگاره‌ای از حیات لودویگ ویتگنشتاین

ویتگنشتاین از این جهت منحصر به فرد است که دو فلسفه متفاوت و بسیار تاثیرگذار را ارائه کرد. هر کدام از این اندیشه‌ها تاثیری تعیین‌کننده بر دو نسل از فیلسوفان پس از خود داشت.…

سه میراث دارِ ویتگنشتاین

هر کدام از سه فیلسوفی که وصی آثار ویتگنشتاین به شمار می‌آمدند با یک جنبه علمیِ ویتگنشتاین همراه شدند. آنسکوم به فلسفه ذهن ویتگنشتاین متأخر پرداخت، علاقه‌ی جرج هنریک فون رایت…

ویتگنشتاین برای روشنفکران دینی ایرانی جذاب است

رضا یعقوبی، مدرس دانشگاه و مترجم: ویتگنشتاین از دو جهت برای روشنفکران دینی ایرانی جذاب است. یکی از این منظر که آن‌ها را به ساختارگرایی رهنمون می‌شود و به کمک آن می‌توانند ثابت…