مرور برچسب

وهابیت

سیاست خارجی در مرکز انتقاد خطبه‌های جمعه

شرق در اولین شماره هفته از خیانت برخی حکام کشورهای اسلامی به منافع جهان اسلام نوشته و یادداشت الجزیره درباره اجلاس علمای مسلمان در گروزنی را منتشر ساخته است.

ملاهیبت‌الله، از افتاء تا رهبری طالبان

شرق در آخرین روز هفته از رهبر جدید طالبان نوشته و درکنار اشاره به افول مرجعیت دینی ریاض، از عدم نامگذاری کوچه ها و خیابان ها به نام زنان شهید انتقاد کرده است.